Krigen mellem Boerne og Englænderne

og

Lille Sangfugl

Type:

a. Politisk vise, 4 strofer, 16 vers
b. Folkelig vise, 4 strofer, 8 vers

Første linie:

a. Vi levede i Fred og Lykke
b. En lille Sangfugl sad en Gang

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Moder, ved du hvad, jeg drømte (Dreyfus Børn)
b. Egen Melodi

Illustration:

Togkupé, hvor passagererne bliver beskudt

Noter:

b. Visen er identisk med OUB-49c og OUB-250b

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-601
Småtryk (skillingsvise)