Stakkels Hanne!

og

Lille Karen

Type:

a. Humoristisk vise, 4 strofer, 8 vers
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 5 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. O, I Piger, o, I Piger
b. Husker du i Høst, da vi hjemad fra Marken gik

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Egen melodi
b. Egen melodi

Illustration:

Mand og kvinde med musikinstrumenter

Noter:

a. Visen er signeret P. Sick
b. Visen er signeret C. Ploug, under visetitlen er trykt: "Mel. af P. Heyse", og
visen er identisk med OUB-216b og OUB-355b

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 127

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-605
Småtryk (skillingsvise)