Mine Herrer! Skaf mig en Kone!

Type:

Humoristisk vise, 9 strofer, 8 vers

Første linie:

Kjære Venner, o skaf mig en Kone!

Trykkested:

S. L. Møller, København

Melodi:

Min fjortende Vaar knap jeg skued (trykkets melodiangivelse: Mit fjortende Vaar kun jeg skued)

Illustration:

Mand i laset tøj

Noter:

Visen er signeret John Bull, og på forsiden er trykt: "Tredie Oplag"

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-609
Småtryk (skillingsvise)