Grossereren og Studenten

Type:

Nyhedsvise, 5 strofer, 8 vers m. omkvæd og prosa inden omkvæd

Første linie:

Da Lægernes Kongres den var saa ongefær forbi

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

En Kobbersmed han er et Jern (trykkets melodiangivelse: Den evigglade Kobbersmed)

Illustration:

Dekoreret herre

Noter:

Trykket indeholder humoristisk prosaberetning om begivenheden. Visen er signeret "Løidi, Skomagermester". Årstallet 1884 er tilføjet med blyant. Visen fortæller historien om grosserer Gamél, der havde hyret stud. med. Raahauge til at agere vicevært for grossererens gæster ved en lægekongres. Da studenten blev dårligt behandlet, frasagde han sig hvervet, hvorefter han og Gamél skændtes i pressen. Endelig mødtes de to herrer på gaden, hvor studenten og hans kammerat hver gav Gamél en lussing, hvorefter det gik til politistationen i Pilestræde. En anden vise om samme emne er at finde i OUB-19.

Litteratur:

PIØ, Iørn: "Folk underholdes" i Dagligliv i Danmark i det nittende og tyvende århundrede, bind II, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1964, p. 105-106.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 133.
PIØ, Iørn: 80'er-viser, Strandbergs Forlag, 1980, p. 39.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-60
Småtryk (skillingsvise)