Et venligt Blik, et kærligt Ord

og

Beskedne Ønsker

og

Tro, Haab og Kærlighed

 

Type:

a. Lyrisk vise, 4 strofer, 8 vers incl. gentagelsesvers
b. Lyrisk vise, 7 strofer, 4 vers
c. Lyrisk vise, 3 strofer 8 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Naar Sorgen blytung paa dit Hjerte tynger
b. Jeg ønsker ej et Slot med gyldne Sale
c. Du siger, at du Intet ejer

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Egen Melodi eller Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden
b. Egen melodi
c. Egen Melodi eller Der er en Trolddom paa din Læbe

Illustration:

Mand med strengeinstrument hilser kvinde i vindue

Noter:

b. Visen er identisk med OUB-290c og OUB-407b.
c. Visen er signeret "J. S." for Julius Strandberg.

 

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter, OUB-610
Småtryk (skillingsvise)