Hvad jeg nu'nte tror, han gør,
For han har aldrig gjort det før

og

Sprællemanden

Type:

a. Revyvise, 5 strofer, 8 vers incl. omkvæd
b. Humoristisk vise, 5 strofer, 12 vers incl. gentagelsesvers

Første linie:

a. Blot Tietgen vilde skaffe mig et lille billigt Laan
b. Mutter købte for Plaser

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Egen melodi (trykkets melodiangivelse: af "Byens Fædre")
b. Er et Kys dog ej den største Lykke (trykkets melodiangivelse: Den
bekendte Vals af Rudolf Førster)

Illustration:

Mand med hjelm på hovedet og glas i hånden

Noter:

a. Visen omhandler aktuelle begivenheder
b. Visen er identisk med OUB-501a

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-613
Småtryk (skillingsvise)