Nr. 4...om Restauratøren og Jordemoderen

Type:

Nyhedsvise, 5 strofer, 8 vers

Første linie:

O, skrækkeligt det er, hvad man maa høre!

Trykkested:

C. Schoubo, København

Melodi:

Erindrer De, det var i Kongens Have

Illustration:

Kvindeportræt hvorunder er trykt "Med Jordemoder, Mad. B.s Portrait"

Noter:

På forsiden er trykt "Pris 5 Øre" og årstallet 1877. På bagsiden findes vise-annoncering. Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden: En værtshusholderenke, Madam J., blev indlagt med livmoderfremfald, men det viste sig, at hun havde forsøgt fosterfordrivelse ved hjælp af et pulver, som hun havde fået af sin elsker, en restauratør. I alt havde han fire gange skaffet hende fosterfordrivende midler, købt hos jordemoder B., der i mange år havde solgt disse. Den 3. november 1877 faldt dommen: jordemoderen fik 10 års tugthus, andre implicerede fik 12-15 måneders forbedringshus. I alt blev 26 personer arresteret. Andre viser om samme emne er OUB-139, OUB-140, OUB-328, OUB-621, OUB-622, OUB-623 og OUB-625.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-624
Småtryk (skillingsvise)