Erik Lønholts Dom

Type:

Nyhedsvise, 10 strofer, 4 vers

Første linie:

Dommen saa streng nu lyder

Trykkested:

Rud. Foltmars Forlag og Tryk, København

Melodi:

Fuglen sit Øie lukker

Illustration:

Mand bag tilgitret vindue, hvorunder der står: Lønholt i Fængselet.

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden, hvor Erik Lønholt stjal kr. 19.866, 60 fra sin principal, grosserer Kjær, og flygtede til udlandet. Ved hjælp af falske påskud og navne lykkedes det ham længe at vildlede politiet, men han blev til sidst anholdt i Berlin. I undersøgelsesarresten i Berlin forsøgte han at hænge sig, og tilbage i Danmark forsøgte han at flygte fra sit fængsel. Han fik 2 års forbedringshusarbejde for bedrageri og falsk.
Trykket er med blyant påført årstallet 1882, og andre viser om samme emne er OUB-232, OUB-627, OUB-628, OUB-629a og OUB-630.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-626
Småtryk (skillingsvise)