Lønholt er kommen!

og

Danmark

Type:

a. Nyhedsvise, 4 strofer, 14 vers
b. Fædrelandssang, 4 strofer, 8 vers

Første linie:

a. Da Lønholt kom
b. Droslen slog i Skov sin klare Trille

Trykkested:

Rud. Foltmars Forlag og Tryk, København

Melodi:

a. Da Renz han kom
b. Egen melodi

Noter:

a. Visen handler om Erik Lønholt, der stjal kr. 19.866,80 fra sin principal, grosserer Kjær, og flygtede til udlandet. Ved hjælp af falske påskud og navne lykkedes det ham længe at vildlede politiet, men han blev til sidst anholdt i Berlin. I undersøgelsesarresten i Berlin forsøgte han at hænge sig, og tilbage i Danmark forsøgte han at flygte fra sit fængsel. Han fik 2 års forbedringshusarbejde for bedrageri og falsk. Prosaberetning findes på tryk med viser om samme emne: OUB-232, OUB-626, OUB-627, OUB-628 og OUB-630.
b. Visen er signeret Esmarch.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-629
Småtryk (skillingsvise)