Lønholt flygtet fra Arresten!

Type:

Nyhedsvise, 4 strofer, 12 vers incl. omkvæd og med prosa inden omkvæd

Første linie:

I troede nok, at Lønholdt sad

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

Hver Morgen tidlig Klokken fem(trykkets melodiangivelse: Skomagermester Løjdi)

Illustration:

Betjent griber mand i armen

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden, hvor Erik Lønholt stjal kr. 19.866, 80 fra sin principal, grosserer Kjær, og flygtede til udlandet. Ved hjælp af falske påskud og navne lykkedes det ham længe at vildlede politiet, men han blev til sidst anholdt i Berlin. I undersøgelsesarresten i Berlin forsøgte han at hænge sig, og tilbage i Danmark forsøgte han at flygte fra sit fængsel. Han fik 2 års forbedringshusarbejde for bedrageri og falsk.
Trykket er med blyant påført årstallet 1882, og andre viser om samme emne er OUB-232, OUB-626, OUB-627, OUB-628 og OUB-629a.

Litteratur:

PIØ, Iørn: 80'er-viser, Strandbergs Forlag, 1980, p. 25

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-630
Småtryk (skillingsvise)