Pige=Forføreren i København

Type:

Nyhedsvise, 4 strofer, 11 vers

Første linie:

Der vanker en Yngling ad Asfalten hen

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

Der vanker en Yngling ved La'gaardens Aa (trykkets melodiangivelse: O Gine, du dejlige Mø)

Illustration:

Mand tager om kvinde i værelse med spejl

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden. Visen fortæller historien om en handelsrejsende i damehatte, der forførte ca. 50 unge piger, inden han blev arresteret og dømt. OUB-72 har på bagsiden denne håndskrevne oplysning: "Sauvlet blev i Juni 1893 idømt 3 Aars Forbedringshusarbejde". En anden vise med samme emne er at finde i OUB-153. Trykket anvender samme illustration som Le-170.

Litteratur:

HANSEN, Finn Clement: "Nogle lejlighedssange fra stukkens København" i Folk og Kultur, 1987, p. 79-80.
PIØ, Iørn: "Folkedigtning" i Dagligliv i Danmark i det nittende og tyvende århundrede, bind 1, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1963, p. 165.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 135.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-72
Småtryk (skillingsvise)