Om Bagermadamen

Type:

Nyhedsvise, 9 strofer, 5 vers incl. omkvæd

Første linie:

I Kjøbenhavn der har vi saa Skam

Trykkested:

Lund & Jensens Bogtrykkeri, København

Melodi:

Den Vægter standser i sit Vers (trykkets melodiangivelse: Julia hopsasa)

Illustration:

Mand med nathue

Noter:

Trykkets forside er med blyant påført ordet "Bagermadamen" og indeholder prosaberetning om begivenheden, hvor bagermadam Nielsen nægtede sin tjenestepige kost og logi, da denne led af tyfus. Madam Nielsen tvang pigen ud af sengen ved at slå alle vinduer op, men dette fik pigen til at melde hende til politiet, så hun måtte betale erstatning. En anden vise om samme emne er OUB-155.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-74
Småtryk (skillingsvise)