Jeg var en ung Sømand paa neppe sytten Aar

og

Matrosens Hændelser

og

Som et Skjold mod Østens Magt

 

Type:

a. Sømandsvise, 8 strofer, 4 vers
b. Sømandsvise, 5 strofer, 10 vers incl. omkvæd
c. Fædrelandssang, 3 strofer, 7 vers

Første linie:

a. Jeg var en ung Sømand, jeg var knapt sytten Aar
b. Syng nu op, Matroser, Spillet er i Gang
c. Som et Skjold mod Østens Magt

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Bag grønklædte Bakke der ligger et Hus
b. Har I aldrig set en Abolitionist
c. Egen melodi

Illustration:

To sømænd ved anker

Noter:

c. Visen er identisk med OUB-213b

Litteratur:

a.
SELMA Nielsens Viser (udg. Nils Schiørring), Munksgaard, 1956, p. 105, 175.

 

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter, OUB-7, OUB-338 og OUB-339
Småtryk (skillingsvise)