Aa, lad os nu blot inte skabe os!

Type:

Humoristisk vise, 15 strofer, 4 vers incl. omkvæd

Første linie:

Af Mundheld man har en forskrækkelig Flok

Trykkested:

A. Friberg, København

Melodi:

Fra Tyskland uddrog (trykkets melodiangivelse: Singdudeleidei)

Illustration:

Mand løfter glas

Noter:

Visen er af "C - St."

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-81
Småtryk (skillingsvise)