Leiren ved Hald

og

Jens's Afsked fra sin Pige

Type:

a. Soldatervise, 4 strofer, 13 vers
b. Soldatervise, 6 strofer, 5 vers incl. omkvæd og gentagelsesvers

Første linie:

a. Fremad marsch, lad det gaae med lidt Sang og lidt Knald
b. Og Nu Farvel min Pige

Trykkested:

Jul. Strandbergs Forlag og Tryk, København

Melodi:

a. I vor Barndom vi hørte Kartovernes Brag
b. Og Ringen, som jeg gav dig

Illustration:

To soldater med geværer foran en deling soldater

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-89
Småtryk (skillingsvise)