Julevise 1862 med Skaalvers

Type:

Lejlighedsvise, 4 strofer, 12 vers og Skaalvers, 1 strofe, 12 vers

Første linie:

Vær nu velkommen, kjære Juul

Trykkested:

Behrends Enke, København

Melodi:

Alle de Andre skal paa Bal

Illustration:

Familie samlet om juletræ med dannebrogsflag

Noter:

Visetrykket er udkommet i 1862.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-8
Småtryk (skillingsvise)