Fægtningen ved Mysunde

Type:

Politisk vise, 9 strofer, 8 vers

Første linie:

For Tydsken vankede der Børst

Trykkested:

E. Lund, København

Melodi:

Vi Sømænd gjør ej mange Ord

Illustration:

Slagmark med soldater med Dannebrog.

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden. Visen er signeret "J.S." for Julius Strandberg. En anden vise om samme emne er at finde i OUB-421.

Litteratur:

PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p.30.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-94
Småtryk (skillingsvise)