Kjærlighed og Troskab

og

Krambamboli

Type:

a. Folkelig vise, 18 strofer, 6 vers indskrevet omløbende
b. Humoristisk vise, 3 strofer, 7 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Paa Bergen udi Norge, der er jeg barnefødt
b. Napoleon var tapper Kriger

Trykkested:

Julius Behrend, København

Melodi:

a. Egen melodi
b. Egen melodi

Noter:

På bagsiden er trykt årstallet 1879

Litteratur:

a.
SELMA
Nielsens Viser (udg. Nils Schiørring), Munksgaard, 1956, p. 96, 174.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. PS-43
Småtryk (skillingsvise)