Der vanker en Yngling ved Ladegaardens Aa, O Gine, min deilige Mø!

og

Vagtparaden

Type:

a. Humoristisk vise, 6 strofer, 11 vers incl. omkvæd
b. Folkelig vise, 3 strofer, 12 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Der vanker en Yngling ved La'gaardens Aa
b. Da jeg som ganske Lille

Trykkested:

Rud. Foltmars Forlag og Tryk, København

Melodi:

a. Egen melodi eller Der vanker en Kunstner ved Tiberens Bred
b. Egen melodi

Illustration:

Mand med kost

Noter:

Trykket er med blyant påført årstallet 1883

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: "Folkedigtning", Dagligliv i Danmark i det nittende og tyvende århundrede, bind I (red. Axel Steensberg), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch, 1963, p. 165.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 133.
PIØ, Iørn og Ebba Prins: Viser fra din oldefars tid, Jul. Strandbergs Forlag, 1974, p. 51-54.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. VB-268
Småtryk (skillingsvise)