Odense Universitetsbibliotek.

        

Fortegnelse over vise-nummerering

 

OUB-1a

Hør, Ellen, hør i Fald du vil

OUB-1b

Min lille Vraa blandt Bjerge

OUB-3a

Hvorledes Fanny kom til Balletten!

OUB-3b

O! min Charles

OUB-4

Frøken Anna Hude

OUB-5a

Den Italienske Piges Sang

OUB-5b

Amanda og Hermann

OUB-6a

Jeg er din, - filoliolej, Du er min, - fioliolej

OUB-6b

Se Peter Kressian Jensen er mit Navn

OUB-7a

Jeg var en ung Sømand paa neppe sytten Aar

OUB-7b

Matrosens Hændelser

OUB-7c

Som et Skjold mod Østens Magt

OUB-8

Julevise 1862 med Skaalvers

OUB-9a

Børstevise

OUB-9b

Og det var den unge Hr. Peder selv

OUB-11a

De svenske og norske Studenter i Kjøbenhavn

OUB-11b

En Abolitionist

OUB-12

Fra Schwartz-Nielsens sørgelige Svømmetur

OUB-13a

Hurra for Tolleriet!

OUB-13b

Den gamle Sømand

OUB-14a

Maren Svipdatter, der kom til Kjøbenhavn og lærte Adskilligt

OUB-14b

En blid og yndig Aftenstund

OUB-15a

Amagerpigen, der var forlovet med en Gardist

OUB-15b

En Sømandsbrud har Bølgen kjær

OUB-17a

Vor Captain er mange Penge værd!

OUB-17b

Den danske Sømand

OUB-18a

Matrosens Rejse=Eventyr

OUB-18b

Farvel til Danmark

OUB-19

Grosserer Gamél og Studenten

OUB-21a

En Spøg over Dyrehaven

OUB-21b

Zigeunerdrengen

OUB-22a

Dreyfus Børns Klagesang

OUB-22b

Dagmar ta'r det med knusende Ro

OUB-23a

Dejlige Danmark

OUB-23b

Hernede fra Slien

OUB-24a

Hurra for mig, hurra for dig, skal vi atter til Orlogs gaa!

OUB-24b

Jeg var en ung Sømand, fra Dower jeg kom

OUB-25a

Mursvendens Luftspring i Pilestræde

OUB-25b

To Piger de gange sig ned til en Strand

OUB-26a

Plejefa’r

OUB-26b

Du lille Fugl paa Lindekvist

OUB-27a

Anna Marie, søde Pige!

OUB-27b

Og det var den unge Hr. Peder selv

OUB-28

Sangerinden og Kræmmerdrengen

OUB-29a

Trænkonstabel=Rekrutens Vise

OUB-29b

Den sønderjydske Piges Klage

OUB-30a

Verdens største Nar

OUB-30b

Kjærlighedens Difinition

OUB-31a

To Venners sørgelige Skæbne paa Jagten

OUB-31b

Min Pige derhjemme

OUB-32a

Vil du væk med den Harmonika!

OUB-32b

Skaal for ham, af hvem vi fik

OUB-33a

Nyboder holder jeg af!

OUB-33b

Fra Fædreland med Haab og Lyst

OUB-34a

Den lykkelige Modeboutik, og den yndige Dukke i Vimmelskaftet

OUB-34b

Erindrer De, det var i Kongenshave

OUB-39a

Den Italienske Piges Sang

OUB-39b

Amanda og Hermann

OUB-41a

Huldas Klagesang ved Hjalmars Lig

OUB-41b

God Dag, I lysegrønne Trær

OUB-43

Det nye Politi og Tjenestepigernes Torvekurve

OUB-44a

Hør, stop nu lidt, Schmidt

OUB-44b

Den fattige Sypiges Sang

OUB-46

49 danske Fiskere druknede

OUB-47a

De norske Lodser

OUB-47b

Hør, du glade Sømand

OUB-48

"Georg Stage"

OUB-49a

Rundt paa Gulvet!

OUB-49b

Mens Lampen spreder sit hvide Skin

OUB-49c

Lille Sangfugl

OUB-50a

Axel og skøn Inger

OUB-50b

Der laa en Baad ved Stranden

OUB-52a

Jens med Suleposen!

OUB-52b

10 Bud for Schlesvigholsteinere

OUB-53

Jomfru Storm og hendes ulykkelige Tilbeder

OUB-54a

Hør, Ellen, hør i Fald du vil

OUB-54b

Min lille Vraa blandt Bjerge

OUB-56a

Hvad er Soldaten uden Mad og en høihælet Snaps?

OUB-56b

Den forliste Matros's Piges Klagesang

OUB-58a

Ægte Venskab

OUB-58b

Norsk Folkesang

OUB-60

Grossereren og Studenten

OUB-64

Hagbard og skøn Signe

OUB-66

Ægteskabs-Contoiret

OUB-67a

Aa Mathis

OUB-67b

Farvel, lille Grethe

OUB-68a

Herre Jemini, Madam!

OUB-68b

Vintren er nu flygtet bort

OUB-69

Hans og Inger

OUB-70a

Pudsepeters Optagelse i "Frelsens Hær"

OUB-70b

Lille Fugl, nu er Du fløiet!

OUB-72

Pige=Forføreren i København

OUB-73

Dyr Kærlighed paa Frederiksberg

OUB-74

Om Bagermadamen

OUB-77a

Malles Kæreste

OUB-77b

Ta'en op med Haanden

OUB-78a

Jens Jensen, der var bleven pepitagal

OUB-78b

Manden, der i et Øiebliks muntre Lune sprang ud fra Rundetaarn

OUB-79

Sølvbryllups=Sang

OUB-80

Rasmus Taa paa Landet

OUB-81

Aa, lad os nu blot inte skabe os!

OUB-82a

Der blæste en Storm udi Kattegat

OUB-82b

Jægerhytten er mit Hjem

OUB-83a

Niels Husmand

OUB-83b

I Barndommens Dage

OUB-85

Forlorne Maver

OUB-86

Skarpretteren og hans Forhold under Anders Sjællænders Henrettelse

OUB-88a

Soldatervise

OUB-88b

Feltmarsch for unge Skarpskytter

OUB-89a

Leiren ved Hald

OUB-89b

Jens's Afsked fra sin Pige

OUB-94

Fægtningen ved Mysunde

OUB-95

Digteren Rasmus Taa

OUB-98

En dansk Piges sørgelige Skæbne

OUB-99

En kjøbenhavns Dames Erindringer

OUB-101a

Sju! eller Ingen ”Gaber-Beise”

OUB-101b

Du lille Fugl paa Lindekvist

OUB-102a

Den blinde Mands Sang

OUB-102b

Maria, græd ej mer for mig

OUB-103a

Den borgerlige Tollerist

OUB-103b

En Abolitionist

OUB-104

Borgervæbningens Ophævelse

OUB-111a

Heidudeli aa Heidudeli!

OUB-111b

Dansk Udvandrersang

OUB-112

Jordskjælvet i Kjøbenhavn

OUB-113a

Den Italienske Piges Sang

OUB-113b

Amanda og Hermann

OUB-114a

Hallelujapigerne

OUB-114b

Vi elske vort Land

OUB-115a

Ferd'nand Ludvigsen Skjorte

OUB-115b

Kjedelflikkervise

OUB-116a

Mette og de 3 Gaardmandssønner

OUB-116b

Farvel, du Hus, hvor min Fader bor

OUB-117a

Vedbæk - Skodsborg - Kjøbenhavn

OUB-117b

Det moderne Kjøbenhavn

OUB-118

En Vartous-Kones Erindringer

OUB-119

Konen, der meldte sin Mand for Øvrigheden

OUB-120

Pigen som Sømand

OUB-121a

Har De seet disse Bybudde-Qvinder

OUB-121b

Tjenestepigerne i Tivoli

OUB-122

Ane Andersdatter, der dræbte 3 Børn

OUB-123a

Med begge Hænderne i Lommen

OUB-123b

Jeg stod i Letraborgs skønne Have

OUB-126

Vise om Phønix

OUB-127a

Jeg elsker min Mand!

OUB-127b

Vil du la' Hønen gaa, det er Spækhøkerens

OUB-128a

Den faldne Kvinde

OUB-128b

Min trofaste Veninde

OUB-129

Ding ding dingeling

OUB-130a

Herr Madsens forbryderiske Kjærlighed til ukonfirmerede Børn

OUB-130b

Skærsommersangen

OUB-131a

Inspektøren og "Pleiemoer" paa Stolpegaard

OUB-131b

En Moder

OUB-132

En Sangerindes Frieri

OUB-134a

Glædelig Juul!

OUB-134b

Til Nordens Kvinde

OUB-136a

Lille Karen, der blev knappet af

OUB-136b

Fuglen sit Øje lukker

OUB-137a

Daisy Bell efter Brylluppet

OUB-137b

Det var en Lørdag Aften

OUB-138

Maren Kokkepiges Eventyr

OUB-139

Dommen er falden! Nr. 8...om Restauratøren, Jordentreprenøren, Jordemoderen m. Fl.

OUB-140

Nr. 6...om Restauratøren og Jordemoderen

OUB-141a

Den stærke Værtshusholder

OUB-141b

De sønderjydske Piger

OUB-142

Værtshusholderen

OUB-143

Attentatet i Læderstræde

OUB-144

Det afskyelige Mord i Badstrup

OUB-145

Det ulykkelige dobbelte Selvmord

OUB-147

Grevinde Schimmelmanns uforskyldte Indespærring

OUB-148

Den græsselige Morderske

OUB-149

Usædelig Kærlighed

OUB-151

Damen, der skød paa Doktoren

OUB-153

De 50 forførte unge Piger i København

OUB-154

Den fyrgterlige Politihistorie i Aarhuus

OUB-155

Den humane Madmoder, Bagermadamen

OUB-156

Faderen, der dræbte sig selv

OUB-157

Frøken Anna Hude

OUB-158

Barnemordersken M. Winters Dom

OUB-159

Skandalen paa Nørrebro

OUB-160

Børneslagteriet i Elbagade

OUB-161a

Nu ligger jeg paa Rheden og skal fare!

OUB-161b

Matrosens Eventyr i Gothersgade

OUB-162

Pudse=Peter

OUB-163a

Den lystige Krabat

OUB-163b

Den raske Gut

OUB-164

Farvel til Voldene

OUB-165a

Den fattige Jomfru paa Kvisten

OUB-165b

Paa Livets Bane, hvor jeg dig venter

OUB-166

Pigernes Skræk

OUB-167

Brig "Thekla"s Undergang

OUB-169a

Paa den Galej skal jeg dog aldrig mer

OUB-169b

Drej om ad lille Kongensgade

OUB-170

Mordet paa Kontorbud Meyer

OUB-171a

Kjøbenhavn ved Nat

OUB-171b

En Blyhat

OUB-172

Den gamle Metusalem

OUB-173

Kattetyv og Kattemorder

OUB-174a

Nytaar 1860

OUB-174b

Skaal til Nytaaret 1860

OUB-176a

Nytaar 1862 med Et Vers for Landsoldaten

OUB-176b

Nytaarsbøn til Gud

OUB-177a

En ny Vise

OUB-177b

Til min Elskede

OUB-178

Tournure

OUB-179

Det gruelige Mord, der er begaaet af Ole Sørensen

OUB-181

Kätchen hun stak a'!

OUB-182

Nu skal vi jo brændes!

OUB-183

Et Kjøbenhavner=Bryllup

OUB-184

Krigs-Vise og Beretning. 1861

OUB-185

Kvindernes Kamp og Hævn over Tyrkerne

OUB-186

La, da, di, da!

OUB-189

Morderen Anders Sællænders Henrettelse

OUB-190a

I lille Regnegade, En Stjerne prægtig skinner

OUB-190b

Violen

OUB-191

Huset paa Værnedamsvejen

OUB-192

Skarpretteren

OUB-194a

Den lille Fiskerpige

OUB-194b

Den bortfløjne Fugl

OUB-202

Hvorlunde man hittede paa Uhret

OUB-203a

Mit Livs Sol

OUB-203b

Blomsterpigens Sang

OUB-204a

Hold mig i Haanden

OUB-204b

Fra London til Dover

OUB-205a

Skærslibervisen

OUB-205b

Hulidia - ha ha!

OUB-206a

De glade Pigers Liv paa Alleenberg

OUB-206b

Kære Minder

OUB-207a

Ludvig og Lise

OUB-207b

Om hundred Aar er Alting glemt!

OUB-209

Den lystige Skraldemand

OUB-210

Skomagermester Flik og hans Læredreng Peter Strik

OUB-213a

Marseillasen

OUB-213b

Som et Skjold mod Østens Magt

OUB-214a

Med Skibet "Oceanea" vi ud fra England gik

OUB-214b

En Sømands ulykkelige Skæbne

OUB-215a

Mester sad saa glad, Drak en Snaps, den Rad!

OUB-215b

I Barndommens Dage

OUB-216a

En Krone her, en Krone der

OUB-216b

Lille Karen

OUB-218a

Høstvise for 1868

OUB-218b

Gemytlig Høstvise

OUB-219a

Gravrøveren, eller: Den levende begravede Brud

OUB-219b

Til mit Hjertes Dame

OUB-222a

Hans og Kirsten

OUB-222b

Vintren er nu flygtet bort

OUB-223a

Møllersvenden han var Barnets Fa'er!

OUB-223b

Vi gaar til Lindenau

OUB-225a

Sangerinden Lotte Sjokkelund

OUB-225b

Violen

OUB-226

Søren og Malle

OUB-228a

La' os blot bli'e fri for den!

OUB-228b

Makkedulle

OUB-229a

Lille Pige, forvar dig

OUB-229b

Hr. Adam og Frøken Eva

OUB-232

Lønholt stak a' med de 19,800

OUB-235a

Den lystige Krabat

OUB-235b

Flyttedags-Vise

OUB-241

Hvorledes Jomfru Hansen kjørte i Drosche

OUB-242

Victorines og Olufs Kærlighed

OUB-243

Kvistkammertyve i Borgergade

OUB-244a

Sidste Farvel til min Elskede

OUB-244b

Den rige og den fattige Beiler

OUB-245

Kjæmpekvinden

OUB-246a

Jeg har faaet en lille Ven!

OUB-246b

Den sidste Rose

OUB-246c

En Moder

OUB-247a

Alfred og Alvilda

OUB-247b

Til Pintse, naar Skoven bli'er rigtig grøn

OUB-248a

Den utro Pige

OUB-248b

Farvel, lille Grethe

OUB-249a

Den er forholdsvis temmelig go'

OUB-249b

Naar Solen ganger til Hvile

OUB-250a

De maa vente, Kære, De maa vente!

OUB-250b

Lille Sangfugl

OUB-251a

Stine i Kongenshave

OUB-251b

En Aften paa Tivoli

OUB-254a

En Stejer til mig

OUB-254b

Fra London til Dover

OUB-255

Sprøitevisen

OUB-258

Drejeren, der sprang ud fra Rundetaarn

OUB-259

Konen, der i Løverdags den 2den Marts blev myrdet i sin Stue paa Nørrebro

OUB-260

De tre Lodser

OUB-263

Sminke=Thoras Levnet og Eventyr

OUB-264a

Den slesvigske Gjæst

OUB-264b

Kjøbenhavn er deilig

OUB-267a

Drej om ad lille Kongensgade

OUB-267b

De to Drosler

OUB-268a

De tre Søstre eller Dansens Magt

OUB-268b

Andreas Hofers Død

OUB-269a

Huldas Klagesang ved Hjalmars Lig

OUB-269b

God Dag, I lysegrønne Trær

OUB-271

Klagesang om dem som maa lide Nød

OUB-272

Heste=Tyv

OUB-276

Guldbryllupsfesten

OUB-280

Tyven og Rullekonen

OUB-281a

Vaarens første Viol

OUB-281b

Min Anna hun er væk!

OUB-284a

Vi gi'r den med Præstekrave paa!

OUB-284b

Og det var den unge Hr. Peder selv

OUB-285a

Vi Landsoldater, vi Landsoldater!

OUB-285b

Jeg stod i Lethraborgs skønne Have

OUB-286

Vilhelm

OUB-287a

Karen Spids og hendes Ferdinand

OUB-287b

Kære Minder

OUB-289

De to Ligrøvere eller Et skrækkeligt Øieblik

OUB-290a

Certosaherrer

OUB-290b

Hvad jeg elsker

OUB-290c

Beskedne Ønsker

OUB-292a

Tryk paa Knappen!

OUB-292b

Lille Fugl, nu er du fløjet

OUB-293

Damen, der skød paa Doktoren i Læderstræde

OUB-294a

Den glade Væbningsmand

OUB-294b

Lille Fugl, nu er du fløjet

OUB-295a

Guldkuren

OUB-295b

Kære Minder

OUB-296a

Pigerne i vor By

OUB-296b

Vekselsang

OUB-298a

Pudsepeter i Kridtpiben

OUB-298b

Hvad mon Peter vil?

OUB-299a

De nye Velocipeder

OUB-299b

Flyv op

OUB-300

Skomagersvenden

OUB-301a

Skræderen i Krigsret

OUB-301b

Paa Forpost

OUB-303a

Skopudsere

OUB-303b

Ny Skopudservise

OUB-304

Skudt af de Vilde

OUB-306

Manden i Pakkassen i Aagade paa Nørrebro

OUB-307

En Tour paa Stigen

OUB-314a

Hvad Manden paa Frelserens Taarn kan se

OUB-314b

Matrosens=Afskeds Opsang

OUB-318

Nytaars=Vise

OUB-320a

Filipsen forvar Dig, ellers Seistrup ta'r Dig

OUB-320b

En Moder

OUB-321a

Afskedsbrydekampen

OUB-321b

Vaarsang

OUB-328

Restauratøren og Jordemoderen

OUB-329a

I det bare Sengehalm!

OUB-329b

Skipperens Kone

OUB-330a

Sangerinden Stine Gaasebens Eventyr

OUB-330b

Farvel til Danmark

OUB-332a

Saadan kommer Manden under Tøflen!

OUB-332b

For første Gang

OUB-334a

Bum!!

OUB-334b

Hr. Adam og Frøken Eva

OUB-336a

Bal i Haven

OUB-336b

Blomster=Pigen

OUB-337a

Hallelujapigerne

OUB-337b

Den søde Nikkelaj

OUB-338a

Jeg var en ung Sømand paa neppe sytten Aar

OUB-338b

Matrosens Hændelser

OUB-338c

Som et Skjold mod Østens Magt

OUB-339a

Jeg var en ung Sømand paa neppe sytten Aar

OUB-339b

Matrosens Hændelser

OUB-339c

Som et Skjold mod Østens Magt

OUB-340a

Matrosen, der gik iland hos en Justitsraad

OUB-340b

Matrosens Kjæreste

OUB-342a

Der er Slag i Frikadillen!

OUB-342b

Kjedelflikkervise

OUB-343a

En Aftenseilads i Kjøbenhavns Gader

OUB-343b

Hvormeget Ondt lider ei en Fiskermand

OUB-345

De nye Bybude

OUB-346

Mo'er Svendsen

OUB-347

Tyrkernes Rædselsgjerninger

OUB-348a

Tyrkepigens haarde Skjæbne

OUB-348b

Hjem til Danmark

OUB-349a

Kaveline og hendes søde Ven

OUB-349b

Guds Himmel var saa mørk og graa

OUB-350

De begede Matroser

OUB-351

Vægtervers

OUB-352

Morten Ravns Vægterliv

OUB-354a

Kinesernes Tingelingeling

OUB-354b

Slesvig, vort elskede omstridte Land

OUB-355a

Krigen i Kinesien

OUB-355b

Lille Karen

OUB-359a

Grovsmedens Vise

OUB-359b

O, du min Heinrich! eller Soldatens trofaste Hønseben

OUB-360a

Sømandsvise

OUB-360b

Matrosen og Mette i Aftenstjernen

OUB-361a

Tournyren a'

OUB-361b

Jeg stod i Lethraborgs skønne Have

OUB-362

Skarpretterens Bekjendelser

OUB-363

D. K. H. Kronprinsens og Kronprinsessens Sølvbryllup

OUB-364

Overfaldet paa Østergade

OUB-365a

Til min Elskede

OUB-365b

Arie

OUB-367

Det er opdaget...Frøken Møller er et fuldstændigt Mandfolk

OUB-368

Tip! Tip!

OUB-369

Sergeanten, der blev skudt

OUB-370

Malersvenden

OUB-371a

Den er af Kragelund!

OUB-371b

Elsk mig lidt og elsk mig dygtigt

OUB-372a

Malles Kæreste

OUB-372b

Ta'en op med Haanden

OUB-373

Den danske Invalid, Johan Koefod

OUB-375a

En Dame med Overskæg

OUB-375b

En Spaavise

OUB-376a

Hallelujapigerne i Frelsens Hær

OUB-376b

I Barndommens Dage

OUB-377

Dødsdommen

OUB-378

Frelsens Hær

OUB-379

Karen Stine Larsen af Borup

OUB-380a

Ta' en anden Frakke paa!

OUB-380b

Det var en Lørdag Aften

OUB-381

Dampskibet "Prins Carl"

OUB-382a

Til min Elskede

OUB-382b

Arie

OUB-383

Ole, som gaaer i Byen for Pigerne

OUB-385a

Manden med Nathuen

OUB-385b

Den rige Frier og Dandserinderne

OUB-386

Det gruelige Mord, der er begaaet af Ole Sørensen

OUB-387

Ulykken i Prindsessegade

OUB-389

Pudse=Peter's Selv=Biografi

OUB-391

Seiladsen

OUB-395

Sangerinden, der blev Grevinde

OUB-396

Lørdagstyven

OUB-397

Slaget ved Wørth

OUB-398

Ding ding dingeling

OUB-401a

Dyrskue=Sang

OUB-401b

Det var en Lørdag Aften

OUB-402a

Alfred og Alvilda

OUB-402b

Langt fra mit Hjem i Savoyens skønne Dale

OUB-404

Napoleon er fanget!

OUB-405

Danmarks Ven, de Franskes Keiser

OUB-407a

Det kan vi inte ha'!

OUB-407b

Beskedne Ønsker

OUB-408a

1 Tale med Forhindringer i Frelsens Hær

OUB-408b

Midsommervisen

OUB-409

Den nøgne Mand i Aagade

OUB-414a

Krigen 1864

OUB-414b

Fremad!

OUB-419

De 4 Borgere

OUB-421

Stormen paa Mysunde

OUB-422a

Dansk Krigssang for vore Jenser

OUB-422b

Kort Proces med Tydsken

OUB-423

Aa hvad er det med Dig!

OUB-424

Kampen ved Dybbøl

OUB-425

De Danskes Seier ved Dybbøl

OUB-426

Ny Fædrelandssang

OUB-431a

Peter Graa

OUB-431b

Hvis jeg var Keiser iaften!

OUB-432

Til de hjemkomne Krigere

OUB-433a

Aa Kragelund, aa Kragelund

OUB-433b

Farvel til Danmark

OUB-435a

Storken den sad paa Bondens Tag

OUB-435b

Guldgraverens Farvel

OUB-437

Ellevte Regiment ved Oversø

OUB-440

Skrækkelig Vise om den vilde Menneskeæder

OUB-444

Kaffeforfalskningen

OUB-445

Forlorne Maver

OUB-447

Vaagn op Hr. Sørensen!

OUB-448

Det skrækkelige Mord paa Skovfoged Thomsen

OUB-449

Den skrækkelige Ulykke i Hardley

OUB-450

Den guldgule Chineser

OUB-452

Hvad Skomagerdrengen saae paa Sporvognen

OUB-454

Vandring over Dyrehavsbakken

OUB-455a

Kongen af Portugals Besøg i Kjøbenhavn

OUB-455b

Blomster=Pigen

OUB-456a

Er der Sand paa Trappen

OUB-456b

Grovsmedens Vise

OUB-457a

Boerne

OUB-457b

Fingals Vise

OUB-458

Lieutenant Ancker

OUB-460a

Gutter ombord!

OUB-460b

Baadsmand Oles Peter

OUB-461

Modermorderen Arthur Jørgensen

OUB-462

Kontorbud Meyers Mord

OUB-463

Tønden med Meyers Lig

OUB-464a

Barnemorderskens Sang

OUB-464b

Farvel, du Hus, hvor min Fader bor

OUB-465

Mordet paa Kontorbud Meyer

OUB-466

Fyrbøderen paa "Thingvalla"

OUB-467

Morderen Ole Sørensens Frigivelse

OUB-468

Optøierne i Kjøbenhavn

OUB-469

Kongen og Præsten

OUB-470

Skrækkelig Ulykke! Paa Hærens Laboratorium sprang et Hus i Luften

OUB-471a

Skomagerdrengen paa Maskerade

OUB-471b

Ved Vintertid, naar Skoven staaer

OUB-473a

Per Spillemand snapped Fiolen fra Væg

OUB-473b

Den lille Piges Sang

OUB-475a

Pepita de Oliva

OUB-475b

I Høsten

OUB-476

Pjaltenborgs Brand

OUB-478a

Kaperkudskene og Jernbanen

OUB-478b

Minutet

OUB-479

Den gerrige Mands Død

OUB-480a

Der, hvor Genfersøen krummer sig i Bugt

OUB-480b

Den fattige Piges Kærlighed til den rige Karl

OUB-481

Den fattige Spillemands sørgelige Levnetsløb

OUB-482

De mærkelige sammenvoxede Tvillinger

OUB-483

Slaget i Tivoli

OUB-485

Danmarks stærkeste Mand, Carl Jensens ulykkelige Død

OUB-486a

De dyre Tider

OUB-486b

Soldaten

OUB-487a

Daisy Bell! eller Cyklistens Frieri!

OUB-487b

Taaren

OUB-487c

Naar Lampen spreder sit matte Skin

OUB-488a

Ditlumdeja, eller den rødhaarede Ane

OUB-488b

Blomster=Pigen

OUB-489a

Frederik den Syvendes Bisættelse

OUB-489b

Sorg er i Danmark

OUB-490a

Gaa i Landemærket hen og slaa ihjel

OUB-490b

Gutterne derhjemme

OUB-491a

Prindsesse Alexandras Formæling

OUB-491b

Prindsesse Alexandras Afreise til England

OUB-492

"Speed"s Forlis

OUB-493a

Den russiske Bonde Og Prindsesse Dagmar

OUB-493b

Høit fra Toppen nu Blodflaget vaier

OUB-494a

Vagtstue=Vise

OUB-494b

Hulidia - ha ha!

OUB-495a

Den gamle Soldat fra Krigen

OUB-495b

En gammel Soldatervise

OUB-496a

Trænkonstabel=Rekrutens Vise

OUB-496b

Den sønderjydske Piges Klage

OUB-497a

Den blodige Duel i Dyrehaven

OUB-497b

Syng, du glade Københavner

OUB-498

Eriksens Begravelse

OUB-499a

Den lille Fiskerpige!

OUB-499b

Violen

OUB-500a

Storkereden paa Amagertorv

OUB-500b

Syng, du glade Københavner

OUB-501a

Sprællemanden

OUB-501b

Vintren er nu flygtet bort

OUB-502a

Aa, den stakkels Pige

OUB-502b

Min Anna hun er væk!

OUB-503

Ruslands Kejser er død

OUB-504a

Arbejdsmandens Vise

OUB-504b

Fyrsten og Slaven

OUB-505a

De glade Københavneres nyeste Honnørmarsch

OUB-505b

Udi Kampen de Riddersmænd drage

OUB-506

Soldatens farvel!

OUB-507

Kong Christian d. 9des Thronbestigelse

OUB-508

Dronning Louise

OUB-510

Dersom jeg vandt i Lotteriet!

OUB-514a

Landsoldaten fra "48"

OUB-514b

I Dalen ved Haabet der blomstrer en Mø

OUB-515a

Den første Kjærlighed

OUB-515b

Tivoli, eller: Her er Liv og Løier

OUB-517a

Margarine=Vise

OUB-517b

Maria, græd ej mer for mig

OUB-518a

Med Skibet "Oceanea" vi ud fra England gik

OUB-518b

En Sømands ulykkelige Skæbne

OUB-520a

En Garibaldi=Qvinde

OUB-520b

Groscanon og Rataplan

OUB-520c

Syd og Nord

OUB-523

Carl og Emma

OUB-524

De to Menneskeædere

OUB-526

En Sextour i Kjæden

OUB-527

Til Eftertanke

OUB-528a

Hvad Per Søvren saae i København

OUB-528b

Maria, græd ej mer for mig

OUB-531

25 Aar i Lænker

OUB-532

En danske Sømand

OUB-533

Sangerinden og Studenten

OUB-536

Om det store Slag ved Dybbøl

OUB-537a

Annette og Peter Christian

OUB-537b

Den glade Sanger

OUB-539

Dampskibet "Londons" totale Undergang

OUB-540

Den skrækkelige Ulykke paa Volden

OUB-542

Skræderen i Hummergade og Vilhelmine

OUB-543

Jomfru Sørensens Kjærlighedshistorie

OUB-546

Følger af forbuden Kjærlighed

OUB-547a

Sidse Madsen fra Kasino og Skorstensfejeren

OUB-547b

Den utro Ven

OUB-547c

Min lille Vraa blandt Bjerge

OUB-548a

Sidse Madsens Vise

OUB-548b

Der er Ingenting saa dejligt som en Maaneskinstur

OUB-549a

Kærlighedsvise om den forladte Elskers ulykkelige Kærlighed

OUB-549b

Fiskeren og ung Karen

OUB-550a

Jeg bor i Nr.17

OUB-550b

Slesvig, vort elskede omstridte Land

OUB-551a

Hvordan det senere gik Mathias

OUB-551b

Hvad jeg elsker

OUB-553a

Grundlovssang

OUB-553b

I Danmark, er jeg født

OUB-554a

Blinkervise

OUB-554b

De to Drosler

OUB-555a

Spøgeriet i "Søndermarken"

OUB-555b

De unge Elskende

OUB-556

Skal Verden forgaa den 12te August?

OUB-557

Alexander d. Tredjes skrækkelige Undergang

OUB-558a

Aa ja, jeg er saa glad, jeg var i Dyrehaven

OUB-558b

Soldaten

OUB-559a

Makketut=Visen

OUB-559b

Artilleristen er en Gut

OUB-560

Skomagermester Flik og hans Læredreng Peter Strik

OUB-561

Amerikansk Humbug

OUB-562

Pudse=Peters Død

OUB-565a

Saa sødt, saa sødt!

OUB-565b

Trom, trom, nu skal I høre!

OUB-566

Mytteri og Mord

OUB-572

Fa'er, kan det gaae i Længden?

OUB-573a

Ane Malkepige blev Præstefrue

OUB-573b

I Barndommens Dage

OUB-574a

Naar Linden grønnes

OUB-574b

Den sidste Rose

OUB-574c

Barnets Død

OUB-577a

Tjenestepigernes Skovtour

OUB-577b

Den frie Sanger

OUB-579a

Vaarens første Viol

OUB-579b

Min Anna hun er væk!

OUB-580a

Visen om Storken

OUB-580b

Peter Kristian

OUB-581a

Skorstensfejeren August

OUB-581b

Smaafuglenes Sang

OUB-585

I Ballonen!

OUB-586a

En væmmelig Schofelist

OUB-586b

Elskte Moder, vredes ikke

OUB-595

Den unge Sømands haarde Skæbne

OUB-596a

De fire Guldringe

OUB-596b

I Barndommens Dage

OUB-598

Gardens lille Tambour

OUB-599

Det er første Regiments det femte Compagni

OUB-600

Kokkepigens Eventyr

OUB-601a

Krigen mellem Boerne og Englænderne

OUB-601b

Lille Sangfugl

OUB-602a

Vi vil ha' Øl

OUB-602b

Nyboder

OUB-603a

Spillemandens ulykkelige Kærlighed

OUB-603b

Der var ensomt og trist paa min fattige Kvist

OUB-604a

Hurra for Fastelavn!

OUB-604b

Glædelig Fastelavn

OUB-605a

Stakkels Hanne!

OUB-605b

Lille Karen

OUB-606a

Frieren og Pigen

OUB-606b

Manden i Kjøkkenet

OUB-608a

Skal De vælte Mandens Øl!

OUB-608b

Mester sad saa glad

OUB-609

Mine Herrer! Skaf mig en Kone!

OUB-610a

Et venligt Blik, et kærligt Ord

OUB-610b

Beskedne Ønsker

OUB-610c

Tro, Haab og Kærlighed

OUB-611a

Med Skæget ned i Skuffen

OUB-611b

Visen om Mikkel Muk

OUB-612a

Op i Gyngen!

OUB-612b

Elsket og forladt!

OUB-613a

Hvad jeg nu'nte tror, han gør, For han har aldrig gjort det før

OUB-613b

Sprællemanden

OUB-615

Nora Ebbesen

OUB-621

En Restauratør og en Jordemoder

OUB-622

Nr. 2...om Restauratøren og Jordemoderen m. Fl.

OUB-623

Nr. 3...om Jordentreprenøren, Restauratøren og Jordemoderen m. Fl.

OUB-624

Nr. 4...om Restauratøren og Jordemoderen

OUB-625

Nr. 5...om Restauratøren og Jordemoderen

OUB-626

Erik Lønholts Dom

OUB-627

Nu kommer Lønholt!

OUB-628

Erik Lønholt

OUB-629a

Lønholt er kommen!

OUB-629b

Danmark

OUB-630

Lønholt flygtet fra Arresten!

OUB-651

Skrædermester Slange

 

 

DIV-14a

Jens Vejmand

DIV-14b

Lille Karen

 

 

ENy-10a

Christine og Jægeren

ENy-10b

Den lille Ole med Paraplyen

ENy-38a

Der er saa stille i vor Gaard

ENy-38b

Taaren

ENy-63

Strasborger=Vise

ENy-69a

Trilby=Visen

ENy-69b

Der, hvor Genfersøen krummer sig i Bugt

ENy-69c

Grønne Kranse

ENy-136a

Feltmarsch for unge Skarpskytter

ENy-136b

Sang for Danske

ENy-136c

Modersmaalet

ENy-136d

Der er et yndigt Land

ENy-140a

Ja, du er den første, jeg Haanden har givet

ENy-140b

Den tro Pige, der reddede sin Kæreste, Sømanden

ENy-147a

Hilsen fra Galathea

Eny-147b

Den frie Sanger

ENy-150a

Boretyven

ENy-150b

Vift stolt paa Codans Bølge

ENy-151a

Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne

ENy-151b

Hvad mon Peter vil?

ENy-182a

Kære Moder, hvorfor sover du?

ENy-182b

Den sidste Viol

ENy-183a

Skamlingsbanken

ENy-183b

I Barndommens Dage

ENy-189

General Malbrochs Krigs=Bedrifter og Død

ENy-198a

Hjalmars Længsel efter Hulda

ENy-198b

Farvel, lille Grethe!

ENy-232

Hjalmar og Hulda

ENy-246a

Jeg er gift med Helene

ENy-246b

Den italienske Piges Sang

ENy-278a

Vi sejled op ad Aaen

ENy-278b

Peter og Line

 

 

Le-153a

Med Haaret ned ad Nakken

Le-153b

Violen

Le-170a

Vi skal paa Boulevarden!

Le-170b

Den danske Pige i Amerika

 

 

PS-43a

Kjærlighed og Troskab

PS-43b

Krambamboli

PS-57a

Den unge Herr Petersen

PS-57b

Min Fader var en Bondemand

PS-79a

Rekrutten

PS-79b

Vi gaar her og synger i Maaneskin

PS-106

En smuk Vise

 

 

VB-18a

Et Bondebryllup

VB-18b

Zigeunerdrengen

VB-26a

Brummevise

VB-26b

Lille Egern sad

VB-44

Digter Rasmus Taa i Aabenraa

VB-81a

Fatter Nagels Vise

VB-81b

Jeg spørger dig ikke

VB-115

Gaardmanden og hans Kone, som reiste til Marked

VB-117a

Gaberbejse

VB-117b

Jeg spørger dig ikke

VB-262

Nia, nia, nulalla

VB-265a

Nu skal Du faae din varme Mad!

VB-265b

Danmark, mit Fædreland!

VB-268a

Der vanker en Yngling ved Ladegaardens Aa, O Gine, min deilige Mø!

VB-268b

Vagtparaden

VB-285a

Peter Schütt

VB-285b

Sømandskonen til sin Mand

 

 

Ærboe-1a

Vi Haandværkssvende! Vi Haandværkssvende!

Ærboe-1b

Fædrelandssang

Ærboe-6a

Mit kære Skib

Ærboe-6b

Den Sømand er saa lidet estimeret

Ærboe-22a

Søde Trut, jeg er ej som en Graaspur'

Ærboe-22b

I Faaborg paa Lasarettet