Skillingsviser på Internet.

Projektbeskrivelse.

 

Skillingsviserne var 1800-tallets "Ekstrablade", nogle af dem med kulturel tradition, der stadig lever, tænk blot på Vi sejled op ad åen.

Odense Universitetsbibliotek har sammen med Projekt Visecenter ved Odense Universitet opbygget en omfattende og på områder unik samling af skillingsviser. På visecentret findes også et lydarkiv med ældre optagelser af de mest populære af skillingsvierne.

Samlingen benyttes i dag, ud over til forskning, i høj grad af personer med historisk og kulturel interesse for den periode, som visernes indhold skildrer, samt af viseinteresserede.

Projektet rummer en digitalisering af selve skillingstrykkene med den tekst, de billeder og noder, som viserne fremtræder med i deres trykte form. Desuden er det hensigten at knytte sang og foredragelse til de viser, som nodemæssigt eller gennem henvisninger og tradition rummer denne facet enten i ny gengivelse eller i form af de allerede eksisterende optagelser.

Skillingsviserne er allerede katalogiseret til Odense Universitetsbiblioteks online-katalog ODIN, og er dermed søgbare over Internet. De bibliografiske poster beskriver nøje de enkelte skillingstryks eventuelle indhold af noder og billeder (og hvad disse forestiller). Til posterne er også knyttet emneord, som gør det muligt at fremsøge viser med samme emne.

Den eksisterende katalogisering og hertil knyttede søgefaciliteter vil være indgangen til den digitale samling, som efter skanning vil fremtræde i billedform. Der skal foretages lydoptagelser til de viser, som har en kendt, sangmæssig baggrund; lydoptagelserne knyttes til de enkelte skillingsviser som en dimension, den enkelte bruger selv fremkalder.

Henvisninger inden for den digitale samling af skillingsviser vil være en yderligere formidlingsmæssig facet, hvor projektet drager nytte af den forskningsmæssige baggrund i visecentret. Der skal laves henvisninger mellem skillingsviser, der handler om samme begivenhed, mellem viser, der synges på samme melodi, etc. etc. En af styrkerne ved den digitale lagring er mulighederne for den fortsatte udvikling af formidlingen af indholdet i takt med forskningen. Dette element rummes også i de litteraturhenvisninger og henvisninger til andre sanggengivelser, som skal knyttes til viserne.

Projektet vil således sammenkæde søgning i bibliografiske poster med billede af den/de relevante skillingsviser og evt. mulighed for lydmæssig gengivelse af visen/viserne, samt linkning til relevant litteratur om de pågældende viser. Det hele tænkes tilgængeliggjort via Internet.

Projektet tænkes gennemført i et samarbejde mellem Projekt Visecenter ved Odense Universitet og Odense Universitetsbibliotek hvad angår udvælgelse, digitalisering af skillingstrykkene, sammenknytning med de bibliografiske oplysninger og fremvisningen.

På lydsiden udvides samarbejdet med Statsbiblioteket i Århus og Det Fynske Musikkonservatorium således at Det Fynske Musikkonservatorie producerer lydklippene og Statsbiblioteket digitaliserer lydoptagelserne og lagrer dem på deres server.

Odense Universitetsbibliotek har det overordnede ansvar for projektet.

Projektets homepage vil være indgangen til søgning og fremvisning af skillingstrykkene, som tænkes lagret på Odense Universitetsbiblioteks server, med link på lydsiden til Statsbibliotekets server og med henvisning til Statsbibliotekets projekt Dansk Lydhistorie. Der tænkes ligeledes link fra Dansk Lydhistorie til dette projekt.

Pilotprojektet omfattende ca. 200 skillingstryk omfattende viser fra kategorierene aktuelle viser (omhandlende mord, ulykker, forlis m.v.), skæmteviser og kærlighedsviser. Det vil være muligt at knytte lydoptagelser til ca. 2/3 af disse viser.

Projektet tænkes derefter udbygget til at omfatte digitalisering af ca. 500 skillingsviser som vil udgøre en repræsentabel del af samlingerne.

Skillingsviserne er så gamle, at der ikke skulle være ophavsretlige problemer, men der skal træffes aftaler med den/de personer, som synger skillingsviserne, om den digitale formidling.