Søde Trut, jeg er ej som en Graaspur'

Kære, lille Lamseben, kom i min Arm,
Hør, mit Hjerte banker, jeg er elskovsvarm,
Se mig ind i Øjet,
Læg din Kind mod min,
Kom, o kom, min duftende Jasmin.
Hjertet banker, hør, det siger Dikkedik,
Amor har det truffet med sin Pil, den Strik,
Saaret maa du læge
Med din Kærlighed,
Kom og skænk mit syge Hjerte Fred.
:,: Syng med mig: "Elskov er som en Graaspur',"
Aa, den Sang kender du jo saa godt,
Ak ja, Elskov kan vaagne i Skodsbor',
Dø i Taarbæk, uh ha, det er raat. :,:

Husker du den første Aften, jeg dig traf,
Kære, lille du, da blev jeg ganske "paff",
Blodet steg til Ho'det
Men jeg tabte Modet,
Da jeg end'lig skulde fri til dig.
Det var just i Skodsborg paa en Cykletur,
Og i Taarbæk havde du dit Jomfrubur,
Hjem jeg vilde følge
Dig - og Sundets Bølge
Bruste, mens den kyssed' Strandens Bred.
:,: Men du sa'e: "Bliv dog hel're i Skodsbor',
Maanen skinner og Vejret er godt,
Elskov det er en løjerlig Graaspur',"
Og sa gik du, uh ha, det var raat. :,:

Men ved Sankte Hans paa Kille-Klampenborg,
Jeg betroed' dig min hele Hjertesorg,
Du blev øm om Hjertet,
Og du loved' mig,
Næste Gang jeg traf dig paa min Vej
At slaa til, og sige "Ja", og blive min
Men du gjorde stadig med min Elskov Grin,
Nu maa du bønhøre
Mig, saa skal jeg føre
Dig til Brudeskamlen snart, min Ven.
:,: Søde Trut, jeg er ej som en Graaspur',
Jeg er stadig, o, skænk mig dog Ro,
Jeg forelsked' mig i dig i Skodsbor',
Og det holder endnu, maa du tro. :,: