Den lille Ole med Paraplyen

Den lille Ole med Paraplyen,
Ham kender alle Smaafolk i Byen,
:,: Hver lille Pige, hver lille Dreng,
Han lægger sødt i sin lille Seng. :,:

Saa vil han ud Paraplyen brede
Og Uskylds Hygge om Lejet sprede:
:,: Da vil i Drømme den lille Fyr
Fortælle dejlige Æventyr. :,:

Han vil fortælle om Stjerner klare,
Og om den dejlige Engleskare,
:,: Og om den yndige lille Fé
Som alle Børn vil saa gerne se. :,:

Og har om Dagen de artig' været,
Og kærlig Fader og Moder æret,
:,: Da kan saa glade til Sengs de gaa,
Og drømme smukt om Guds Engle smaa. :,:

Og naar om Morgenen Solen skinner,
Da vaagner de med smaa røde Kinder,
:,: Og takke Gud for, hvad de har drømt,
Og kysse Fader og Moder ømt. :,: