Den frie Sanger

Jeg er en fri og freidig Sanger,
Som synger ei for Fyrstesold;
Jeg fisker Solskin, Luft jeg fanger,
Og nyder Livet tusindfold.
Ei seer jeg stolt til Smaafolk nede
Fra Borgen høi; jeg har ei Rang;
/: Som Fuglen har jeg kun en Rede -
Min hele Rigdom er min Sang. :/

Maaskee blandt de hengivne Sjæle
En Høibordsplads jeg kunde naae,
Blot ved at ændre Maal og Mæle,
Ja Kors paa Brystet kunde faae.
Dog hidtil var jeg Vild blandt Tamme
Og følte ei til Burets Trang;
/: Mit Omqvæd er endnu det samme:
Min hele Rigdom er min Sang. :/

Lad efter Guld kun Daaren hige
Og tabe baade Sind og Sands;
Mit Guld jeg seer med Solen stige,
Mit Sølv er Maanens blide Glands.
Min Mynt jeg præger selv, og tænker,
At skal min Vandring vorde lang,
:/ Det ikke nogen Arving krænker -
Min hele Rigdom er min Sang. :/

Jeg synger helst, hvor Folket synger;
Ved Taflet gjør jeg slet Figur,
Og Hoffets Trappe med mig gynger,
Mens fast jeg staaer i fri Natur.
I Naadens Skin sig Andre bade,
Min Hu staaer kun til Skov og Vang,
/: Med Kløverduft og Rosenblade -
Min hele Rigdom er min Sang. :/

Dog Elskovs Qval mig ogsaa trykker,
En lille Pige har jeg kjær;
Men hun vil have Baand og Smykker,
Og jeg skal tjene - trælle her!
Nei! Pigen for min Frihed kjøbe,
Dertil jeg føler ingen Trang;
/: Lad, som Palladser, Elskov løbe -
Min hele Rigdom er min Sang! :/