Taaren

Hvorfra kommer du, du lille Stjerne,
Som jeg ofte i min Barndom saae?
Kommer du fra det ubekendte Fjerne,
Eller kommer du fra Hjertets dunkle Vraa?

Nej, jeg kommer fra en ukendt Bolig,
Ofte du mig i dit Øje saae,
Snart i Glæden, snart i Sorgen trolig
Følger jeg dig, hvor du hen vil gaa.

Stundom naar i Hjertet ret du lider,
Kommer jeg som gammel Ven igen,
Og naar Taaren ned ad Kinden glider,
Bringer den dig din tabte Fred igen.

Hvad er vort Liv fra Vuggen til vor Baare,
Et Sandkorn blot i Tidens Bølgehav,
Men husk, til Perle bliver hver en Taare,
Naar Græsset grønnes paa den Glemtes Grav.