Trilby=Visen

Erindrer du endnu din Trilby, Ben Bolt,
Din Trilby med Øjnene blaa,
Hun tilbad dig højt som sin dyreste Skat,
I dig kun sin Lykke hun saae.
Bag den gamle Kirke i Grimsby, Ben Bolt,
Nær ved Muren saa lille og lav,
:/:Stansed stille en Høstdag vor Skare og der
For skøn Trilby blev redet en Grav:/:

Erindrer du Møllen paa Højen, Ben Bolt,
Med Svendene raske og kry,
Og Møllerens Datter saa rød og saa hvid,
Den dejligste Pige i By.
Nu er Møllen sunket i Gruset, Ben Bolt,
Ja og Møllerens Datter er død,
:/:Og de livlige Svende de synge ej mer,
Skøndt saa rask dog fra dem Sangen lød:/:

Og husker du Engen ved Søen, Ben Bolt,
Hvor Gaardmanden høstede Hø,
Og Karlene fjased med Pigerne kækt
Og boltred ved Middag i Sø!
Ak den Gaardmand hviler nu stille, Ben Bolt,
Med sin Hustru, den væne, saa prud,
:/:Men paa Engen der blomstrer nu Roserne tæt,
Og af Siv tørres Søen nu ud:/:

Og alle de lystige Venner, Ben Bolt,
Som klinkede med os i Kvæld,
Hvor er den nu henne, den syngende Flok,
Hvor mange erindrer dem vel?
Bort med Aarene vandred de alle, Ben Bolt,
Deres Skæmt nu i Kvæld høres ej,
:/:Nej, af de Kammerater, vi kendte, Ben Bolt,
Et tilbage kun du, Bent, og jeg:/: