Heidudeli aa Heidudeli!

Kom Gutter, store, smaa, - kom alle raske Svende,
Nu ved et Glas saa vil jeg spinde Jer en Ende,
Mit Navn er Søren Klyverbom og desforuden
Jeg er den allerbedste Mand ombord i Skuden
Og derfor Heidudeli, Heidudeli, Heidudeli, Heidudeli,
Heidudeli, Halløi ja, Skuden den holder jeg a'!

I Hjertensfrydgade udi gamle Nyboder,
Der er jeg født og der, der boede Fa'er og Moder,
To gamle Ulke, mine Onkler, disse Rade,
De boede i det lave Huus i Rævegade!
Og derfor Heidudeli, Heidudeli o.s.v.
Rævegade holder jeg a'.

Der har jeg spillet Klink og leget Krigen,
Og "Hurra" raabt naar Kjæl'ningen kom paa Stigen!
Der har jeg baaret Vand til Mutter i to Pøse,
Der har jeg jo gjort Griin med Nybo'rs Tøse!
Og derfor Heidudeli, Heidudeli o.s.v.
Nybo'rs Tøse holder jeg a'.

Som Fjorten Aars Knægt jeg kom paa Marinens Skibe,
Der maatte jeg lystre vor gamle Baadsmands Pibe,
Gik det ei rask, han sa'e: "Hør kjender Du vel denne?"
Saa langed' han mig En - men den faldt paa min Ende!
Og derfor Heidudeli, Heidudeli o.s.v.
Tamp holder jeg nu ei a'.

Jeg seilet har nu rundtomkring paa hele Kloden,
Og seet det allernyeste som der er Moden,
Der saae jeg Sorte - (Jomfru hold for deres Øine!)
Et Regiment af Negre - ganske nøgne!
Og derfor Heidudeli, Heidudeli o.s.v.
Det Syn, det holder jeg a'.

I Grønland kjørte jeg med Hunde for en Slæde,
Jo, I kan tro der kan man baade lee og græde!
Tænk der var Hungersnød, hvad gjorde vel de Luxer?
Ih, de til Frokost spiste deres Underbuxer!
Og derfor Heidudeli, Heidudeli o.s.v.
Den Ret holder jeg nu ei a'.

I Rusland jo, der har jeg mange Gange vaaren,
Det er et herligt Land det Rusland - jo Godmaaren!
Naar Russeren skal leve godt og flot skal være
Han spiser Spegesild og dypper dem i Tjære.
Og derfor Heidudeli, Heidudeli o.s.v.
Den Ret holder jeg nu ei a'.

Nei, maa jeg be'e, blandt hvert et Land, om Danmarks Rige,
Der finder man kun Trofasthed hos hver en Pige,
Der har min Pige Øine blaa og Haar det bløde,
Og hun mig Søens mange Toure kan forsøde!
Og derfor Heidudeli, Heidudeli o.s.v.
Den Pige holder jeg a'.

Og kommer jeg iland fra Reisen, fra det fjerne,
Saa more jeg mig dygtig i min "Aftenstjerne"
Og "Figaro" - jo, der jeg en Svingom nu faaer mig,
Men der min Kjæreste ei gaaer med, - nei, det forstaaer sig!
Og derfor Heidudeli, Heidudeli o.s.v.
Figaro holder jeg a'.