Kjedelflikkervise

Hør, Kjedelflikker, har han Tid,
Saa kom et Øieblik herhid,
Og hvis han ret forstaaer sin Kunst,
Skal han ei gjøre det omsonst.

Min Kjedel vil ei holde Vand,
O kom og gjør mig den istand,
Den har saa ofte faaet et Knæk,
Jeg lider ei, at den er læk.

Min Mand maa ellers gjøre det,
Men han forstaaer det ikke ret,
Tilmed saa har han ingen Tid;
Lad see, han gjør sig megen Flid.

Lad den for Buler blive fri,
Sæt Lodningen tilgavns deri,
For Alting gjør det meget net,
Min Mand maa ikke vide det.

Hans Arbeid' gjør ham ingen Spot,
Han har alt gjort det meget godt,
Og hvis han gjør mig til Behag,
Saa kom her kun hveranden Dag.