Pigen som Sømand
paa Sessionen i Kjøbenhavn

Oppe paa Sessionens Stole sad
Disse store, pæne Mænd;
Turen kom just til en Sømandsrad,
Og med dem er der tidt Spænd.
Men han vilde inte klæ sig a'
For at blive efterset:
"Kan du rubbe dig en Smule, hva'!"
Og saa blev der fnist og leet.
Aa Susanne, hvad vilde du paa den?
Da du inte kunde klare dig,
Men maatte hjem igjen.

Og den skjønne Sømand sa'e saa, at
Han var altfor ung endnu.
"Du vil ha' Udsættelse, min Skat,
Men det er for sildig, du!"
Ja, saa sa'e han: "Jeg har Daarlighed
Her i begge mine Ben,
Ser De, her har jeg Attesten med,
Saa er Sagen da vel ren."
Aa Susanne, hvad vilde du paa den,
Da du inte kunde klare dig,
Fra den Session igjen.

Men nu vilde de dog efterse,
Hvordan den Ting havde fat,
Om de skulde græde eller le,
Og om Fyren havde Spat.
Men saa svarede han ligefrem:
Uh, nej lad dog bare vær'!
Vil De se at De kan nære Dem,
Gaa nu væk fra mine Knæer!"
Aa Susanne, hvad vilde du paa den,
Da du inte kunde klare dig
Fra den Session igjen.

Men nu blev det da først rigtig galt,
Nu kom Alle rask paa Gled;
Mens hans sidste Klædningsstykke faldt,
Og han svedte Angstens Sved,
Fik de klart at se, han mangled lidt
I at bruges til Soldat;
Det var kun en Tøs - hun smilte blidt,
Jo, det var en net Krabat.
Aa Susanne, hvad vilde du paa den,
Da du inte kunde klare dig
Fra den Session igjen.

Baade Doktor, Skriver og Enhver
Sad forlegne og kaput,
Undersøgelsen var ikke svær,
Det var jo en yndig Glut.
"Nej, mit Barn," lød saa Sessionens Svar,
"Skjøndt du pløjed Bølgen blaa,
Er du til Soldat dog ikke klar,
Og vi vil la' Hønen gaa!
Aa Susanne, hvad vilde du paa den,
Da du inte kunde klare dig
Fra den Session igjen."

Beretning
Paa Sessionen i Kjøbenhavn var d. 8de Octbr. tilsagt en Sømand for at blive behandlet. Han var i Følge sine Papirer 25 Aar gammel og havde hidtil forlangt Udsættelse. Han vilde nu have Udsættelsen forlænget, hvilket blev nægtet, og han fremtog da en Lægeattest for, at han havde Skade i Knæerne, hvorfor han forlangte at være fri for at afklæde sig. Dette kunde ikke tilstedes, og han maatte derfor ligesom de øvrige Værnepligtige afføre sig sine Klæder, hvilket han kun meget modstræbende var at formaa til. Endelig skete det dog, og det viste sig, at den formentlige Sømand var en Pige. Almindelig Studsen!
Hun er født af danske Forældre i Vilna 1858, var strax bleven behandlet som en Dreng og hendes virkelige Kjøn skjult, hvorefter hun nu i adskillige Aar havde faret til Søs. Om hun altid har bevaret sit Inkognito lige strængt, vides ikke, men at hendes kvindelige Blufærdighed utallige Gange maa være bleven saaret ved Sømandslivets Vaner, er vel sikkert nok.
Hun vil nu blive til Pige igjen, og det maa kunne kaldes en Kvinde, der har oplevet noget i Verden.
I Øvrigt skal lignende Tilfælde allerede være forekommet paa Sessionen i Kjøbenhavn nogle Gange forhen.