Har De seet disse Bybudde-Qvinder

Her i Danmark har vi det dog saa yndigt.
Vi har Frihed og meget meer end det,
Og det vilde saamænd være syndigt,
Hvis jeg ei i min Paastand fik Ret.
Thi vi har jo saa dristigt et Mod,
Og vor første Minister han er god.
Han til Stormagt nok gjøre os vil,
Det vil sige, naar vi trænger dertil.

Men jeg troer nu slet ikke vi trænge
Og see derfor jeg mener som saa,
Dersom Visen skal have sin Gænge,
Maae i Texten vi videre gaae.
Jeg blev lovet et Embed' engang
Af en Stormand, men Fyren han sang:
Alt for Dem jeg saa gjerne gjøre vil,
Det vil sige, naar De trænger dertil.

Har De seet disse Bybude=Qvinder,
Som kan leies til Alt, hvad man vil,
Aa, de har saadan nysselige Kinder,
Ak, men hvad skal man bruge dem til?
Jeg har spurgt flere af dem, det har jeg,
Vil De giftes for billig Priis, men nei,
De har svaret: Ja, giftes nok vi vil,
Det vil sige, naar vi trænger dertil.

Næringsfriheden er nu jo kommen
Og Enhver bliver Karl for sin Hat,
Nu vil Alle faae Penge i Lommen,
Sige Arbeid og Slæben Godnat:
Skræderdrengen bli'er Mester i en Fart,
Ingen arbejder meer, det hedder snart:
Grumme gjerne vi arbeide vil,
Det vil sige, naar vi trænger dertil.

Her forleden - vi havde Terminen -
Gik jeg hen til en rigtig god Bekjendt,
Han har Penge og det er ret en fiin En,
Og jeg vilde laane Hundrede omtrent;
De skal høre hvad for et Svar jeg fik,
Manden sagde: Ja hør Du gamle Strik,
Gjerne Tusind' jeg laane Dig vil,
Det vil sige, naar Du trænger dertil.

I Amerika gaaer det lidt broget,
De vil slaaes, ja og England vil med;
Herregud - Folk skal jo bestille Noget,
Og saa gjør de hverandre Fortræd:
Men hvis nu Krigen skulde komme her,
Skal vi slaaes eller skal vi lade vær'?
Vi jo England saa gjerne hjælpe vil,
Det vil sige, naar vi trænger dertil.

Pigebørnene i vore Dage
Er et grumme gemytligt Folkefærd,
De har Alle en Lyst til at behage,
Som er megen Paaskjønnelse værd.
Men hvorfor mon da Enkelte vel er
En Undtagelse, det er vist især
Af den Grund, at de nok behage vil,
Det vil sige, naar de trænger dertil.

Allerede i lang Tid har vi ha't ret
Saadan Lyst til at faae en Smule Gas,
Der i Kannikestræde paa Theatret,
Vi er kjed af de gamle Lampeglas.
Da paa Tilskuerbænken Gassen kom,
Har jeg talt med Madam Schæfer derom,
Men hun svared: "Ja Gas jeg lægge vil,
Det vil denn sige wenn De trænger dertil."