Tjenestepigerne i Tivoli

Skynd Dig at faae Tøiet paa,
Søde Barn, Veiret er nu saa godt,
I det Grønne vil vi gaae,
Vi har det jo saa sjelden flot.
Ude paa Tivoli skal der jo være Fest,
Tag nu den klare paa, den klæer Dig allerbedst,
Og saa den runde Hat, tænk om vi seer din Skat,
Bli'er han af Elskov vist ganske besat.
Disse Baand vil jeg ta'e paa,
De er blaa, - det er jo Brug i Aar,
Men lad det nu Ende faae,
Altid dog for det Speil Du staaer.
Kom, Frederikke,
Fruen har sagt, vi maae gaae,
Og nu kan jeg ikke
Længere vente - see saa!

Det var godt, vi kom afsted,
Lumbyes Spil skal vi nu høre, ja,
Vi skal have Alting med,
Inden vi tage bort derfra:
Dands paa en "indrettet smuk Balustrade", aa
Vi skal nok rigtig os svinge saa glade, naa,
Vi ville rutsche og seile paa Bølgen blaae,
I Caroussellen en Tour skal vi faae:
Fruen seer ad Vindvet ud,
Gaae nu pænt stille og sædelig,
Ud af Gaden, aa min Gud,
Hvor dog det Blaa er klædelig.
Møder vi Hansen,
La'er vi ham følge os hjem,
Men først skal dog Dandsen
Passes, det er ligefrem!