Lille Karen,
der blev knappet af

Hør nu, gode Venner, som sidder og spiser her,
Skal vi ikke synge en Sang for Karen der.
Hun er jo Dagens Helt
Og vist i sit rette Felt.
:,: Sig os, lille Karen, hvad mener Du nu? :,:

Husker Du, da Moder og Thora var rejst afsted,
Fik du hele Huset at have Tilsyn med;
Men da Papa saa sa’e:
”Nu knapper jeg noget a’” -
:,: Sig os, lille Karen, hvad mente Du da? :,:

Blev Du ikke vred og sa’e: ”hør nu min kære ”Fat”
Hvad er det at tale om, - saad’n en lille Klat!”
”Fat” saa paa Dig saa vist,
Din Hage blev rød tilsidst -
:,: Sig os, lille Karen, hvad mente Du da? :,:

Hun kan da nok begribe, nu da vi kun er To,
Faar hun kun det halve, det mon hun bare tro.”
Derfor Du tænkte saa:
”Ja, saa maa jo til det slaa” -
Sig os, lille Karen, hvodden kan det de’ -
Sig os, lille Karen, hvordan kan det de’?

Lille flinke Karen, som laver saa dejlig Mad,
Gid Du hele Livet maa være sund og glad,
Tag mod vor Skaal, Du søde,
Og smil til os alle hen,
:,: Længe leve Karen, det mene vi nu. :,: