Fuglen sit Øje lukker

Fuglen sit Øje lukker,
Sætter sig trygt til Ro.
:,: Drømmer, mens Stormen sukker
Huldt om dens høje Bo. :,:

Blomsten sit Hoved sænker
Sagte mod Jordens Bryst.
:,: Drømmer, mens Bølgen stænker
Skum mod den høje Kyst.:,:

Smerter dit Øje, luk det
Trygt, som hin Fugl paa Kvist,
:,: Tynger dit Hoved, duk det
Sagte som Blomsten hist. :,:

Stormen, lad den kun fnyse,
Bølgen, lad den kun gaa,
:,: Drømmenes Kyst den lyse
Kan den dog aldrig naa. :,:

Pigen sit Hoved lægger
Trygt mod sin Elskers Bryst,
:,: Drømmer mens Amor vækker
Attraa og salig Lyst. :,:

Manden med Arm omslynger
Pigen, sin Hjertens Viv,
:,: Mens Fugl i Lunden synger:
”Yndig er Ungdomsliv!” :,:

Stormen brat knækker Sivet,
Rosen snart falmet staar.
:,: Kom, lad os nyde Livet,
Drømme i Ungdoms Vaar!” :,: