Hurra for Tolleriet!

Hvor Løvet sig hvælver til festlige Sal,
Hvor Fuglene er Musikanter,
I Skovens den høie og luftige Hal
Med duftende Blomster=Guirlander:
Skal Bollen i Aften os samle om Bord
Og Echo gjentage vort lystige Chor,
Til Ære for Atolleriet skal vi
Nu drikke, da vor Exercits er forbi.
Nys til Præsentation
Var jeg sikker og tryg,
Jeg har skudt med Kanon,
Mens I Andre skjød Ryg,
Tolleriet skal ha'e
Ved vor Bolle et stolt Hurra.

Ja, nu er jeg færdig, det blev jeg igaar,
Dengang Generalen tog O'ret
Og sa'e, hvad han siger hvert evige Aar:
"I bliver en Ære for "Choret".
Og hver en Rekrut blev saa morderlig rørt,
At ikke et eneste Øie blev tørt,
Og Regimentstambouren svinged' sin Stok
Og daaned og raabte: "Nei, nu har jeg nok."
Jo, I skulde ha'e hørt
Eller seet denne Spas,
Ja selv Trommen "blev rørt"
Over al den Stads;
Tolleriet skal ha'e
Her ved Bollen et smukt Hurra.

Saa aabnedes Tasken og hvem der var slap
I Skydning - af dem var der Flere -
De gav deres Flaske desbedre et Rap,
Og saa blev der dandset med mere!
En stor Masse Kugler i Skiverne kom,
Og hvad der ei ramte, det gik udenom;
Men jeg slap dog heelskindet bort, som I see,
Af min Exercits la'er I nok vær at lee.
Men hvortil jeg har lært
"Høire om og Ret!"
See det er noget svært
At begribe det.
Tolleriet skal ha'e
Ved vor Bolle et stolt Hurra.

At falde i Kamp det er skjønt for en Mand,
Naar bravt han har kjæmpet forinden,
Men jeg faldt i Grøften, og det gaaer ei an
Og min Compagnischef var Fjenden.
Han haled' mig op her i min Epaulet
Og skreg: "Hør, Peer Trippelsen, I skal staae ret!"
Saa var jeg lidt grov og derfor blev jeg sat
Paa Ho'edvagten, der har jeg sovet inat.
Men ifald der bli'er Brand,
- I kan troe paa mit Ord -
Staaer jeg Vagt som en Mand,
For jeg elsker mit Chor.
Tolleriet skal ha'e
Ved vor Bolle et stolt Hurra!