Den stærke
Værtshusholder

Verden bliver vær' og værre,
Det er sgu et Sandhedsord,
Galt det er, det veed Vorherre,
Synden den er slem paa Jord;
Atter En er arrestert, -
Hør nu, hvad der er passert.

Tænk, en Værtshusmand er greben
For en slem Forbrydelse!
Gudbevars for saadant Leben,
Som der ofte dog kan ske.
Han var kommen paa Galei,
Han holdt svært a' Lammesteg.

Han var gift og havde Barn,
(Sikken Fa'er! Jeg siger Tak!)
Tænk Dem til, det gamle Skarn,
Datterdatt'ren foretrak,
For sin egen Ægteviv,
Der forskjønnede hans Liv.

Pigen hun var ung, uskyldig,
Kjendte ei til Synd og Skam,
Hendes Uskyld maa ta's gyldig,
Hele Synden er hos ham,
Skjøndt hun vel forklaret har,
Hun holdt af sin Bedstefa'r.

Men det vared' inte længe,
Før Justitsen fik det hørt,
Retten skal jo ha'e sin Gænge,
Og Forbrydelsen afslørt.
I Kachotten, trist og tom,
Venter han nu paa sin Dom.

Man maa skamme sig gefærlig,
Naar man tænker blot derpaa, -
Loven skal man holde ærlig,
Trodse den man inte maa,
Ellers gaar det Dig som ham,
Og det bli'r din egen Skam.

Beretning.
Atter er en Forbrydelse mod Sædeligheden kommet frem for Dagens Lys! En Værtshusholder heri Byen er i disse Dage anholdt af Politiet for at have forøvet Blodskam og Voldtægt mod sin Datterdatter, en 14aarig Pige. Moderen til Pigen var hans Datter af første Ægteskab. Det er næsten ubegribeligt, hvorledes han har set Leilighed til at begaa Forbrydelsen, da Pigens Forældre næsten altid omgav hende, men som nu Forhørerne vel ville opklare. Den Anholdte er ca. 60 Aar, har faret endel til Søes, men havde for faa Aar siden nedsat sig som Værtshusholder. Han er ogsaa endel kjendt fra den Tid Brydekampene florerede heri Byen, da hans usædvanlige Styrke ofte lokkede ham til at deltage i disse.
Ifølge Straffeloven vil han ikke kunne undgaa Straf af Forbedringshusarbeide.
Er det ikke sørgeligt, at Saadant kan ske og maa det ikke være et Vink for Forældre til at have et vaagent Øie med deres Børns Handlinger.