En blid og yndig Aftenstund

En blid og yndig Aftenstund,
Da Alt var tyst og stille,
Jeg ilte til Laurettes Lund
Med Fløiten for at spille
Den Vise, som hun sang for mig:
Bliv evig tro, bliv lykkelig!

Og da jeg hen til Stedet kom,
Hvorefter Hjertet længtes,
Af Skræk jeg nær var segnet om
Ved Synet, som sig hændtes;
Det gav mit Hjerte saadant Stød,
Jeg troede snart at see min Død.

Jeg ind ad Hyttens Vindue saae,
Og skued' der min Frænde,
Som i Laurettes Arme laae,
Og han at kysse hende.
O Laura! hvorfor sveg Du mig?
Det havde jeg ei troet om Dig.

I Vredens første Raserie
Jeg hende vilde tage;
Men tænkte: - ak! nu er jeg fri,
Hvad nytter vel min Klage?
Men ivrig smed jeg Fløiten hen,
For aldrig meer at tage den.

Nu gaaer den stakkels Ludvig hen,
I Skoven eensom græder;
Har ingen Pige - ingen Ven -
Er skilt fra alle Glæder;
Thi Laura troløs var ham her,
Og glad han Dødens Komme seer.