Amagerpigen, der var forlovet med en Gardist og fik Bondemanden i Tøiet, saa han gjorde et Gilde, hvortil Gardisten indfandt sig og tog Amagerpigen

Amagerpigen smilte saa fro,
Dengang hendes Kjærest var der,
Det var en Kjærnefyr, maa I troe,
Han er forresten Garder;
Inger var Pigens deilige Navn,
Hun solgte Æbler i Kjøbenhavn,
Hun var saa glad i Garderens Favn,
Og Garderen hed Lars Peter.

Men Jochum Olsen smiskede smaat
For Garderens egen Pige,
"Tag mig, min Tøs, saa faaer du det godt,
Jeg skal dig aldrig svige!
Jeg har jo Penge og jeg har Jord,
Opredte Senge - giv mig dit Ord!"
Inger hun lo og sagde: "Jeg troer,
At jeg siger Ja paa Stedet."

Jochum fik hurtig Pungen paa Gled,
Der skulde gjøres Gilde,
Garderen vidste deiligt Besked:
Inger ei svigte vilde.
Hun lod Hr. Jochum snakke, men Alt,
Hvad han end sagde, det blev fortalt,
Fiffet af Inger var ikke galt,
Men nu skal I bare høre!

Nu skulde da Forlovelsen staae,
Den skulde deklareres;
Garderen tog Civiltøiet paa,
Han skulde permitteres.
I Holmens Kirke i Kjøbenhavn
Lystes der jo, men Garderens Navn
Hørtes med Ingers og i hans Favn
Var Inger pænt hver Aften.

Jochum spendeerte Penge som Sand,
Alle blev bedt til Gilde,
Inger var net - naar nu han blev Mand
Ret han sig blære vilde.
Inger fik Stads fra Top og til Taa
Den Dag Forlovelsen skulde staae,
Hundrede Daler sat han derpaa,
Men Garderen kom med til Gilde.

Da der var spiist og drukket lidt tæt
Var Gjæsterne saa glade,
Garderen reiste sig og stod ret,
Og sagde: "Det er Skade,
At jeg skal gaae før Gildet er endt,
Men der er Bud fra Byen mig sendt,
Inger gaaer med - jeg gjør nu bekjendt:
Før vort Bryllup holdt vi Gilde!

Til Bryllup gaaer nu Inger og jeg,"
Saa gik han med sin Pige,
Men midt i Døren vendte han sig,
"Jochum, jeg maa dig sige:
Naar Du vil giftes, gaa ei paa Jagt
Efter forlovet Pige; " - som sagt
Da Du nu Bryllupsgildet har bragt,
Siger jeg Tak for Maden!"