Drej om ad lille Kongensgade

Billetgrossererne maa ikke
Paa Torvet drive Handel mer,
Man ser paa dem med nidske Blikke,
De bli'r forfulgte - jo, jeg be'r
Og Politiet gaar og kigger,
Men pyt, Grossereren er fin,
Han Folk saa let paa Armen prikker,
Og siger med et fiffigt Grin:
"Billetter faas ej her paa Tor'ret.
Men Raad vi kender sagtens for et:
:,: Stik om ad lille Kongensgade,
Der kan De faa Billet!" :,:

To Herrer gik i nye Klæder
Paa Gadens Asfalt nok saa flot,
Da nærved ser de deres Skræder,
Nu gælder det at slippe blot.
De skylder ham for hele Tøjet,
Og se, nu kommer han derhen,
Hu, hvor han skuler misfornøjet;
Da si'er den ene; "Lille Ven!
Vi vil forsvinde her fra Pletten,
Og blæse i en Fart Retræten.
:,: Drej om ad lille Kongensgade
Der kan vi gaa i Fred. :,:

Den lille Pige staar alene,
Men gaar i Kærlighedens Garn,
Hun siger: Hm, jeg skulde mene,
At jeg er ikke længer Barn.
Hun asfalterer, og en Herre
Straks hvisker kælen: O du Smaa,
Jeg gaar saa ensom destoværre,
Skal vi To ikke sammen gaa!
Hun svarer: Tys, nej, jeg er bange,
Her er vi kendt af altfor mange!
:,: Drej om ad lille Kongensgade,
Der gaar vi mere frit! :,:

En Dag, da det er Søleføre
Med Ophold og med Regn og Rusk,
En Fremmed kommer op at køre,
Og siger til sin Droskekusk:
Jeg vilde gerne lidt paa Bummel,
Og kende Byen som den er;
Der er en Gade, der er Tummel,
Kør ad den smalle Gade der,
Men Kusken lader Pisken knalde,
Og griner: Naa da, ad den Smalle!
:,: Vi bli'r i lille Kongensgade,
Her er dog mere sundt! :,: