Kjøbenhavn ved Nat

Naar man om Natten silde
Vil kjende ret vor By,
Man maa ej Tiden spilde
Og sætte sig i Ly.
Nej, da man rundt maa fare
I alle Gaderne
Og passe Tiden bare,
Da er der nok at se;
:,: Omtrent ved Midnatstid
Paserer man forbi
Dem, som fra Værtshus gaar
Med fæle Kattehaar;
De drøfte Politik,
Som ender med et - Hik!
Af Slags'en, som De veed,
Naar man er bleven hed. :,:

Før Et man bør sig skjule,
Dog helst det være skal
Tæt ved en Dandsebule,
Hvor der har været Bal,
Da ser man smukke Kvinder
Med deres Kavaler.
Han søger og han finder,
Jeg siger ikke mer.
:,: Naar Klokken den er To,
Da ser man Folk i Ro,
Som drikker Øl i Lag
Ved Kjæld'ren "Nat og Dag";
Thi der man Øl kan faa,
Saa længe man kan staa,
Naar bare Mønt man har,
Da er jo Sagen klar. :,:

Har man nu været heldig,
Til Klokken den er Tre
Og ikke faaet vældig
Dada af Bøllerne,
Da maa man prise Crone
Og alt hans Politi,
Og bede dem os skaane
For alt det Bølleri.
:,: Naar Klokken Fire er,
Da ser man Folk, som der
Har været lidt paa Bal
Og nu de hjemad skal.
Da mangen Frøken flot
Sig blotter mer end nok,
Og smukke Ben man ser,
Naar blot man ikke ler. :,:

Har Klokken Fem nu slaaet,
Da ser man Folk med Pragt
Fra Maskeraden gaaet;
De er i deres Dragt.
De nu Godmorgen byder,
De er i godt Humør,
Til os der stadig lyder
- Kys fra en Gadedør.
:,: Er Klokken Sex man ser,
At Nat det er ej mer;
Thi Mænd og Kvinder sig
Begive ud paa Vej.
Med Maden under Arm
De løber sig lidt varm,
De møde skal præcis,
Som til en Exercits. :,:

Dog kan man paa sin Vandring
Omkring ved Nattetid
Opdage stor Forandring
Og savne Politi.
Men vil ved Nattetider
I Kjøbenhavn man gaa,
Man helst bør gaa til Side,
For dem man støder paa,
:,: Thi ellers faar man let
Sin Hat gjort til Kasket,
Da Bøllerne især
Har Hattene saa kjær;
Af Bøller kan man faa
For brune et Par blaa;
Men er der Politi,
Da er man for dem fri. :,: