Nytaar 1860

Nu Haand i Haand det nye Aar
Her med det Gamle kommer.
Der Mange dygtig Penge faaer,
Og Andre - tomme Lommer.
Saa ønskes da Enhver især,
Af dem, som er tilstede:
"At Lommerne ei tomme er,
At de faae megen Glæde."

Velkommen da, Du nye Aar,
- Som Barn Du til os kommer, -
Velkommen ogsaa i Din Vaar,
Velkommen i Din Sommer!
Men, naar med Høst Du komme maa,
Saa er ei stort tilbage,
Saa est Du bleven gammel, graa,
Og endt snart Dine Dage.

Men i et Aar der meget saa
Sig vistnok kan forandre.
Vi ønske: "At med Held Du maa
Din hele Bane vandre."
Vi ønske: "At i Fryd og Fred
Gaae alle Dine Dage,
Saa Du maa blive rigtig feed,
Før Du herfra skal drage."

Vort kjære, kjære danske Land,
O Gud! Du vil bevare!
Vor danske Drot og hver dansk Mand,
Beskjærm Du dem for Fare!
Velsign os dette nye Aar,
At vi kan Lykken finde,
Velsign Enhver, som trofast staaer!
Velsign den danske Qvinde!