Skaal til Nytaaret 1860

Hurra, Hurra, til bredfuldt Maal,
Vi drikke her vort Nytaars Skaal,
Og at det maa i Glæde gaae,
Vi Alle her vil haabe paa. -
For Attenhundrede og treds
Vi Skaalen tømme veltilfreds,
Og juble høit: "Hurra, Hurra,
Hurra, Hurra, den Skaal var bra'!"

Nu hver en Pige, som er huld,
Og altid tro, som ægte Guld,
Gid: i det nye Aar hun maa
Ret megen, megen Lykke faae! -
Hver for sin egen Pige kjær
En velmeent Skaal nu tømme her,
Og juble høit: "Hurra, Hurra,
Hurra, Hurra, den Skaal er bra'!"

For den Mand, som er altid glad,
Vi ogsaa ha'e en Skaal parat:
"Gid han iaar maa vorde riig,
Og føle sig ret lykkelig!"
For dem, som er i godt Humør,
Er denne Skaal, vi tømme her,
Og juble høit:" Hurra, Hurra,
Hurra, Hurra, den Skaal er bra'!"

Vi Alle glade være vil,
Saalænge der er Løier til.
Saalænge der er Spil og Dands
Vi glade tumles i en Krands,
Og drikke denne Skaal derpaa:
"Det nye Aar ret glad maa gaa!"
Og juble høit: "Hurra, Hurra,
Hurra, Hurra, den Skaal var bra'!"