Nytaar 1862

Nu skal da det gamle Aar atter afsted -
Det nye Aar glad vi modtage.
O, maa det for Danmark dog gaae hen i Fred,
og bringe velsignede Dage.
Saa at der ved Arnen kan Roserne gro
Og Alle maa leve i Fred og i Ro.
Velsignet og være vort Dannemarks Drot,
Og Alle, ja Alle maa have det godt.
Kom saa, kom, nye Aar,
Og bring Lykke med Dig,
Kom med Vinter og Vaar
Ret paa Glæder saa riig.
Høit skal runge herfra
For det nye Aar: Hurra!

Ja Livet er yndigt, Gud skjænked os jo
Mangfoldige Glæder og Lykke;
Derfor vil vi ogsaa med Haab og i Tro
Saa tryg paa vor Fremtid nu bygge.
Og føler der Nogen end Kjærligheds Savn,
Vi ønske: iaar de maa komme i Havn,
Og de, som vil knytte iaar Ægtebaand,
Ret trofast maa vandre saa Haand i Haand.
Kom saa, kom, nye Aar,
Og bring Lykke med Dig,
Kom med Vinter og Vaar
Ret paa Glæder saa riig.
Høit skal runge herfra
For det nye Aar: Hurra!

Saa ville vi Alle med Jubel og Sang
Vort Nytaar velkommen da byde;
Dog allerbedst, tro'er jeg, ved Glassenes Klang
Et jublende Hurra mon lyde.
Derfor skjænker i da til bredfuldt Maal
Og hver, som kan drikke, drik Nytaars Skaal!
Gid alle maa leve ret godt og tilfreds
I Aar 1862.
Kom saa, kom, nye Aar,
Og bring Lykke med Dig,
Kom med Vinter og Vaar
Ret paa Glæder saa riig.
Høit skal runge herfra
For det nye Aar: Hurra!

Et Vers for Landsoldaten.

Saa glade vi drage det lynende Sværd
Naar Dannemarks Fjender os true.
I Danmark vi taale ei Tydskernes Færd,
De Tydske de skal os ei kue;
Vi Danske vi kjæmped' jo før uforsagt
Mod tre Gange stærkere Fjenders Magt.
Ja kommer der Fjender, saa rykke vi ud,
Og med os vil være vor Almagts Gud.
Kom saa, kom, nye Aar
Og bring Krig eller Fred,
Landsoldaten jo staaer
Og vil være beredt.
Høit skal runge herfra
For det nye Aar: Hurra!