Nytaarsbøn til Gud

Du, som throner i det Høie,
Gud saa naaderig,
For Dig vi os Alle bøie,
Og vi bede Dig:
I det nye Aar bevare
Dannemark for Krig og Fare.
Bede Dig vor Gud og Herre,
Du vil med os være.