Vor Captain er mange Penge værd!

Vor Captain er mange Penge værd, Penge værd,
Han er ikke god at komme nær, komme nær,
Han i Frakkelommen har en Tamp, har en Tamp,
Og saa for Resten drikker han jo som en Svamp, som en Svamp,
Fra første Øieblik vi lander
Man ikke ædru meer ham seer,
Han sidder ved sit Glas og bander,
Jo, jo, jeg siger slet ikke Meer.
Vor Captain drikker tæt,
Og hans Tamp falder let,
Jo, Godmorgen, Kaskjet!

Chor:
Vor Captain er mange Penge værd, Penge værd,
Han er ikke god at komme nær, komme nær,
Han i Frakkelommen har en Tamp, har en Tamp,
Og saa for Resten drikker han jo som en Svamp, som en Svamp.

Engang var vi ladede med Rom, ja med Rom,
Og da han ombord en Morgen kom, Morgen kom,
La'e han Tampen hos sig, glad i Aand, glad i Aand,
Og sad i Lasten med det fyldte Glas i Haand, Glas i Haand,
Naar saa en stakkels Stymper voved,
At komme nær med en Besked,
Med Tampen blev han strax forlovet,
Tilsidst turde Ingen gaae ned.
Og Captainen han drak,
Naa, ja jeg siger Tak,
Der var slet ingen Snak.

Chor:
Vor Captain er mange Penge værd etc.

Ved St. Thomas var hans Tørst nu fæl, den var fæl,
Og han tamped hver en Moders Sjæl, Moders Sjæl,
Da hans Kone talte lidt om det, lidt om det,
Saa fik hun Tamp og kom i Boien nok saa net, nok saa net.
Men da han tampede de Sorte
Engang i Land, de fanged ham,
I fire Dage var han borte,
Men da han kom igjen, o Skam,
Var i Tjære og Fjer
Han saa pænt syltet neer,
Han var pyntet, jeg beer.

Chor:
Vor Captain er mange Penge værd etc.