Hulidia - ha ha!

Stine: Jeg fødtes saa fornem, det var i et Slot -
Trine (afsides): Ved Ladegaardsaaen - jeg kender det godt,
Begge: Hulidiadia! Hulidia, ha ha! {gentages ved hvert Vers.

St. Mit Haar det er kruset som Uld paa et Lam.
Tr. Hun bruger et Firtommersøm kun til Kam.

St. En yndig Kulør af Naturen jeg har.
Tr. Som Rødbeder og Hvidkaal, den Sag, den er klar.

St. Mine Øj'nbryn er mørke, det ser De jo vel.
Tr. Med en Svovlstik hun sværter dem stadig, den Sjæl.

St. Min Næse er romersk, det kan De forstaa.
Tr. Ja, et Rugbrød er faldet en Gang ned derpaa.

St. Jeg smager ej Bajer og Kognak, nej, vel!
Tr. Men hun ta'r sig en Damesnaps blot paa en Pægl.

St. Se velskabte Former er Herrernes Lyst.
Tr. Hun gaar med en Kludepose paa hver sit Bryst.

St. Jeg svæver saa let hen ad Gaden, min Tro.
Tr. Ja, saa let som den Fugl, som man kalder en Ko.

St. Jeg sværmer for Planter og Digt og alt Skønt,
Tr. Men især dog for Ræddiker og den Slags Grønt.

St. Jeg gaar ej med Herrerne ud paa Supé,
Tr. Men hun supper i Figaro til Klokken tre.

St. Min Fader af Staten har Bolig saa flot.
Tr. I Tugthus i Horsens der bor han saa godt.

St. Min Moder hun driver Forretningen stort.
Tr. Hun raaber med Rejer, det har altid hun gjort.

St. I Kirke min Søster hver Søndag bli'er set.
Tr. Ja, i "Stjernen" der danser hun til Klokken Et.

St. Min Broder er Kunstner - han maler med Held.
Tr. Ja han maler nok Kaffe saa flink hos Gamél.

St. Min Fætter han rejser hvert Aar for et Hus.
Tr. Ja, han rejser nok Kegler hos Værthusmand Mus.

St. Min Svoger er Jæger, han skyder saa gæv.
Tr. Ja, han skyder Ryg, han er puklet og skæv.

St. Min Onkel er Sanger; han synger Tenor.
Tr. Ja han raabte med nye Kartofler ifjor.

St. Jo, jo, min Familie. i den er der Hold -
Tr. Ja i Ryggen og i hver Politiprotokol.