Vintren er nu flygtet bort

Vintren er nu flygtet bort,
Bister og kold og slem,
Den har kunnet mærkes haardt
I hvert fattigt Hjem.
Men nu smiler Vaar paa ny,
Solen lyser klart,
Spreder Guld til Land og By,
Det er jo aabenbart.

Glemt er Kampen, som vi stred,
Ja, og selv Fattigmand
Er nu glad fordi han veed,
Arbejde han kan.
Vintren den har været slem,
Alt hans Tøj sat ud,
Nu naar Glæden til hans Hjem,
Arbejde giver Mod.

Nu er det ej længer trist,
Se nu kun Solens Glød
Titter ved Morgen til min Kvist
Og farver Stuen rød.
Stæren fløjter den lange Dag,
Synger for Enhver,
Storken sidder paa Bondens Tag,
Spurven hopper paa Trær.

Det er Søndag, vi ta'r ud,
Glade i Skovens Grønt,
Thora smiler som en Brud:
Hvor er dog Livet skønt!
Nu skal Arbejds stærke Arm
Tjene Bryllupspynt,
Kom nu, Thora, til min Barm,
Sommeren er begyndt!