Søren og Malle
eller
Reisen til Amerika

Afskeden.
Farvel min Kjæreste jeg byder,
Jeg reiser til Amerika;
Hør hist fra Skibet Klokken lyder,
- Farvel, farvel, jeg maa herfra!
Du kan tro, jeg skal aldrig Dig svige!
Du kan tro, dit Billed er hos mig!
Du kan tro, min egen kjære Pige,
Jeg elsker og tilbeder Dig;
Men, min Kjære, jeg maa dog herfra,
Ja, langt bort - til Amerika;
Jeg forlader det kjære gamle Danmark,
Gud veed naar jeg atter det ser!

Dog græd blot ei, min kjære Pige,
Snart kommer Søren hjem igjen;
Jeg kravler op ad Lykkens Stige,
Indtil jeg naaer det høi'ste Trin.
Du kan tro, mit Mod skal mig ei svige!
- Fru Fortuna bliver mig nok huld! -
Du kan tro, min egen søde Pige,
Jeg samler det blankeste Guld,
Og saa kommer jeg jo hjem igjen,
Som din egen rige Hjertensven,
Da vort Bryllup i kjære gamle Danmark
Skal feires med Rigdommens Glands.

Ombord.
Matroserne.
Manne hiv! giv los! naa, spyt i Næven!
See I ei at Vinden den er god!
- Stop en Halv! Hvad er det for en Flæben?
Ih! det er jo Søren. - Naa, fat Mod!
Siig, hvorfor hænger Du med Ho'det?
Naa, lille Søren, op med Modet;
Hiv hop! kun lystig, unge Ven,
Saa kommer Du til Tøsen snart igjen, Hurra!

Søren.
Kan I ikke forstaa,
At da jeg skilles maa
Fra min Malle og alle de Kjære,
Som jeg elsker saa høit,
At det saa er vel drøit
Naar et Afskeds=Farvel det skal være?

Gode Venner, hvis jeg
Paa den usikkre Vei
Bukker under, da lov I mig Alle,
At hvis Nogen af Jer
Atter Danmark da seer,
At I bringer min Hilsen til Malle.

Matroserne.
Du har aldrig været i Amerika,
Hiv hip hip hop ohei!
Du kan tro, man slipper meget godt derfra,
Hiv hip hip hop ohei!
Man graver og man graver til man faaer sin Pose fuld,
Saa reiser man til Hjemmet med det kjære blanke Guld;
Men skeer det, at Du maa
Til dine Fædre gaa,
Da - tro os - da skal Malle nok din Hilsen faa!

Efter Hjemkomsten.
Nu har jeg faaet lille Malle,
Faaet lille Malle, faaet lille Malle,
Som jeg har saa kjær, ja som jeg har saa kjær;
Hun er den bedste af alle
Bedste af alle, Bedste af alle
De Pi-Piger her, af alle Piger her;
Hun trofast har elsket mig mens jeg var langt herfra
Nu er jeg kommen tilbage,
Kommen tilbage, kommen tilbage,
Fra Amerika,
Ja fra Amerika.

Kom nu, see paa dem alle,
See paa dem alle, see paa dem alle,
Mine Grunker her, paa mine Grunker her!
Kom nu, sødeste Malle,
Sødeste Malle, sødeste Malle,
Nok til os der er, ja nok til os der er!
Jeg fik jo derovre hele, hele Posen fuld!
Nu er jeg gift med min Malle,
Gift med min Malle, gift med min Malle,
Hun bedre er end Guld,
Hun bedre er end Guld!