Her er en rask
Flyttedags-Vise

 

Nu har vi atter Flyttedag,
Gud, skjænk os Alle Ly og Tag!
Paa Gaden ligger Halm og Straa,
Og Loppen har Motion derpaa. -
Nyt Halm kan kjøbes af Enhver
Hør kun hvor Drengen skriger der;
Halem – Halem – Senge=Halem,
Senge= Senge= Senge=Halem.

 

Bybuddene de hjælpe med,
Faae Flyttegodset pænt afsted,
Og Vogne, som er bitte smaa,
En voldsom Mængde pakkes paa.
Der kjøres, bæres, skriges ”stop!”
Thi Alting skal gaae i Gallop.
Og Drengen raaber høit igjen:
Senge= Senge= Senge=Halem.

 

Ja stop, o see, det er en Gru,
Min Jydepotte gik itu,
Og Speilet ogsaa fik et Knæk
Af Drommedaren, som gik væk,
Det grusomt er, o vee, o vee,
Ak, naar Papa faaer det at see! -
Og Drengen raaber med iflæng:
Senge= Senge= Senge=Halem.

 

To Kjær’stefolk de mødes her,
Hun paa en lille Byrde bær:
”O, hvor jeg dog var lykkelig,
Naar jeg nu kunde hjælpe Dig!”
”Iaften Kjære, Klokken ni,
Saa kom til mig, saa er jeg fri” -
Hu! Drengen nu forstyrrer dem
Med sit ”Senge= Senge=Halem”

 

Der flyttes her, der flyttes hist,
Og der er Sjou, ja, det er vist,
Saa vil vi ønske Lykke med
Til hver en Vraa og hvert et Sted!
Ja, gid det Alle godt maa gaae,
Hvorhen de saa end flytte maa!
Men glem ei til det nye Hjem
Lidt nyt Senge= Senge=Halem.