Til Pintse, naar Skoven bli'er rigtig grøn

Til Pintse, naar Skoven bli'er rigtig grøn,
Saa skal vi derud hver en Bondesøn,
At svinge de Piger i lystig Dans,
:,: For saadan er Moden her tillands. :,: Tralalala.

Der saae jeg en Pige sidste Aar,
Og gid hun var der igen i Aar;
For Alle og Hver hun var ej tilfals,
:,: Jeg fik hende dog til en Wienervals. :,:

I Ansigtet var hun saa smuk og trind,
Og rød og dejlig var hendes Kind,
Og aldrig kønnere Krop jeg saae,
:,: En tærnet Kjole hun havde paa. :,:

Den Pintse kommer saa sent i Aar,
Den vistnok galt i Almanaken staar;
Saa længe det varer med Storm og Slud,
:,: Mon Skoven dog aldrig vil springe ud? :,:

Hver Morgen naar jeg til mit Arbejd gaar,
Jeg ser hvorledes at Skoven staar,
Hver eneste Aften naar jeg kommer hjem,
:,: Saa tager jeg Almanaken frem. :,:

Og kommer saa en Gang den gode Tid,
Saa maa jeg pynte mig ret med Flid.
Og træffer jeg saa paa min egen Tøs,
:,: Ja saa skal Valsen gaa rigtig løs. :,: Tralalala.