Certosaherrer

Stram i Skind, glad i Sind
Paa vor Asfalt gaar vi ind,
Øjeglas, Guld og Stads
Har vi, - jo vi kender das!
Og vi bær vore Klæ'r
Som om det var daarligt Vær,
Smøget op, stiv i Krop
Gaar det i Galop.
Certosa - ah, den er bra',
En Knippel har vi nok,
Den hedder Stok,
Hvor vi vil gaa, de Piger smaa,
De siger: Se, nej se Certosaherrerne!

Det er tyndt med vor Mønt,
Men naar først vi har begyndt,
At gaa paa, ja se saa
Kan Kredit vi altid faa!
Naar man blot teer sig flot,
Tror de, man er fra et Slot,
Skræderen, ja min Ven,
Kommer selv herhen!
"Certosa - ah, vil De ha'
En Klædning, sig blot til,
Hvor dyr De vil!"
Og saa gør vi et godt Parti,
De Smaa de siger: Se Certosaherrerne.

Trippevals allenfals
Ta'r vi med vor Svanehals,
Guldlorgnet, fin og let,
Har i Øjet vi koket;
Intet spart - Alting rart,
Fin de siecle-Knebelsbart,
Sju, Andrés, vær tilfreds,
Med din Merskumsspids!
Certosa - ah, vi skal ha'
Paa Strøget første Plads
For vor Galas, -
Det er vort Hjem, vi skal frem,
At Folk i Mag kan se Certosaherrerne!